Valóra vált Zacher Gábor jóslata

A Népszava információi szerint már szeptemberre sem sikerült elég orvost találni a műszakokra a Honvédkórház sürgősségi osztályán. Az adatok szerint az elmúlt három évben egyre több lett az ellátandó beteg – tavaly már mintegy 64 ezer fő –, miközben az orvosok száma egyre csökkent: márciusban még 39 orvossal rendelkezett a centrum, mostanra ez a szám 10-11-gyel kevesebb.

Ahogy korábban megírtuk, a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt felmondó Zacher Gábor már augusztus elején levélben jelezte, hogy a sürgősségi osztály október elejére működésképtelenné válhat.

A sürgősségi osztályon naponta átlagosan 110-160 beteget fogadnak, egy ottani szakdolgozó szerint a gyors ellátáshoz soha nem volt elég dolgozó a kórházban.

Másodpercenként jön egy újabb feladat, miközben még az előzővel sem végeztél, a folyosón meg ott a sok jajgató ember, egy idő után egyszerűen érzéketlenné válsz. Gyakran éreztem úgy, hogy legszívesebben melléjük feküdnék a hordágyra, már a műszak elején kimerült voltam

– mondta.

Az osztályon nemcsak a betegforgalom nőtt az elmúlt években, hanem a halálozás is: míg 2015-ben 254-en, tavaly már 333-an haltak meg a Honvédkórház sürgősségi osztályán.

Nyílt levél dr. Zacher Gábor részére!Olvasd el te is!

Tisztelt doktor úr!

Végignéztem, egyben végigszenvedtem a Hír Tv Egyenesen című műsorában előadott és mappájával megtámogatott nyilatkozatát, amellyel a mundér becsületét védte. Mielőtt tovább folytatnám, közreadom az orvosi eskü nemzetközi szövegét:GENFI DEKLARÁCIÓ

(NEMZETKÖZI ORVOSI ESKÜ)

ELFOGADTA AZ ORVOSI VILÁGSZÖVETSÉG MÁSODIK KÖZGYŰLÉSE, GENF, 1948. SZEPTEMBER

MÓDOSÍTOTTA A 22. ORVOSI VILÁGKÖZGYŰLÉS, SYDNEY, 1968. AUGUSZTUS ÉS A 35. ORVOSI VILÁGKÖZGYŰLÉS, VELENCE, 1983. OKTÓBER

ÜNNEPÉLYESEN FOGADOM, HOGY AZON IDŐ ALATT, MÍG AZ ORVOSI HIVATÁST GYAKORLÓK TAGJÁNAK VALLOM MAGAM:

életemet az emberiség szolgálatára szentelem;
megadom oktatóimnak a nekik járó tiszteletet és hálát;
lelkiismerettel és méltósággal gyakorlom hivatásomat, betegeim egészsége lesz számomra az elsődleges szempont;
még a beteg halála után is tiszteletben tartom a reámbízott titkokat;
minden erőmmel fenntartom az orvosi hivatás tiszteletét és nemes hagyományait;
kollégáimmal testvérként bánok;
nem engedem, hogy vallási, nemzetiségi, faji, pártpolitikai, vagy társadalmi szempontok eltántoríthassanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétől;
az emberi életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet; – orvosi tudásomat pedig engem fenyegető veszély esetén sem használom az emberiség törvényeivel szemben.
EZEKET AZ ÍGÉRETEKET ÜNNEPÉLYESEN, SZABADON TESZEM, ÉS BECSÜLETEMRE FOGADOM.

Tovább is megyek:

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe – elfogadta a Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. szeptember 24-én. A törvény értelmében hatályba lép 2012. január 1-én. Csak pár sort idéznék ebből, hogy felfrissítsem statisztikákba feledkezett memóriáját:

(4) AZ ORVOS NEM ÉLHET VISSZA BETEGE KISZOLGÁLTATOTT HELYZETÉVEL, NEM SÉRTHETI EMBERI MÉLTÓSÁGÁT, FIGYELEMBE KELL VENNIE SZEMÉREM ÉS SZÉGYENÉRZETÉT. MÉG KILÁTÁSTALANNAK TŰNŐ ESETBEN IS VIGASZT KELL NYÚJTANIA, ERŐT ADVA BETEGÉNEK. FELTÉTLENÜL EL KELL KERÜLNIE A BETEG TÁRGYIASULÁSÁT, AMELYNEK KÖVETKEZTÉBEN ESETTÉ, A KUTATÁS TÁRGYÁVÁ, VAGY SORSZÁMMÁ VÁLHAT.

(5) A BETEG JÓLLÉTE MINDENEKELŐTT: EZT AZ ELVET SEM A TÁRSADALMI, SEM POLITIKAI NYOMÁS, SEM AZ ADMINISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK, SEM KERESKEDELMI ÉRDEKEK NEM SÉRTHETIK.

És ezzel elérkeztem a számomra talán legalapvetőbb fogalomhoz, az emberség fogalmához, melyet mi, más hivatással rendelkező, és az egészségügyi „szolgáltatásokat” igénybe vevők jól ismerünk. Ám mivel erről a műsorban nyomokban sem esett szó, tájékoztatom:

(18) AZ ORVOS KÖTELES A TŐLE ELVÁRHATÓ MÓDON BETEGE FÁJDALMÁT, FÉLELEMÉRZÉSÉT CSÖKKENTENI.

II. 2.1. AZ ORVOS ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

(1) SÜRGŐS SZÜKSÉG, VESZÉLYEZTETŐ ÁLLAPOT ESETÉN AZ ORVOS KÖTELES A JELENTKEZŐ BETEGET FOGADNI, AZ ÁLTALA ÉSZLELT BETEGET ELLÁTNI, ÉS – AZ ADOTT LEHETŐSÉGEKNEK MEGFELELŐEN ÉS A TŐLE ELVÁRHATÓ MÓDON – ELSŐ ORVOSI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÍTENI, ÉS ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGŐEN A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRŐL GONDOSKODNI.

(2) AZ ORVOS A HELYSZÍNEN MAGA DÖNTI EL, HOGY A SÜRGŐS SZÜKSÉG ÉS VESZÉLYEZTETŐ ÁLLAPOT ESETE FENNÁLL-E. HA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓBÓL A SÜRGŐS ORVOSI ELLÁTÁS 7 SZÜKSÉGESSÉGÉT BIZTONSÁGGAL NEM LEHET MEGÁLLAPÍTANI, ÚGY KELL ELJÁRNI, MINTHA AZ BIZONYÍTOTTAN FENNÁLLNA.

Nem folytatnám a sort a következő 30 oldal felsorolásával, akit érdekel annak, de legfőképp önnek ITT áll a hivatkozás.

Szeretném megkérdezni, mert ez a műsorvezető figyelmét elkerülte: a fenti pontokból ön melyiknek felelt meg ama beteg ellátásának (vagy el nem látásának) során, aki sajnálatos módon – a rendelkezésünkre álló információk alapján – órákig haldokolt a Honvédkórház sürgősségi osztályán anélkül, hogy fájdalmát enyhítették volna?

Amit végtelenül gusztustalannak tartok: ön statisztikai adatokkal próbálja a mundér becsületét megvédeni, az általunk – civilek, betegek, egészség-károsultak – már megszokott szakmai összezárást követve; ön megpróbálja megmagyarázni azt, amit mi elég sokan tudunk az egészségügyről, csak aki fetreng a fájdalomtól, azt ez egyáltalán nem érdekli.

Doktor úr! Nem nekünk kell ezt a statisztikákat felmutatni, hanem a feletteseinek, mert nem biztosítják az ön munkájának legelemibb alapfeltételeit sem.

Ön azzal védekezett egyebek mellett, hogy a sürgősségi osztályon olyanokat is el kell látnia, akiknek egészségi állapota ezt nem indokolja. Nos, az ön ismeretei itt is csődöt mondtak, amikor azzal védekezett, hogy ellenkező esetben feljelentik:

ETIKAILAG NEM KIFOGÁSOLHATÓ, HA AZ ORVOS SZAKMAI VAGY ERKÖLCSI MEGGYŐZŐDÉSE MIATT – A JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT – NEM VÁLLAL ÉS NEM VÉGEZ BIZONYOS KEZELÉSEKET.

Ön azt állítja, hogy a napi szórásokat, átlagokat figyelembe véve, olyan is előfordul, hogy naponta 160 főt látnak el. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez rettentően nagy szám. Kérném ez esetben kiírni a váró ajtajára, hogy jelenleg a 100. beteget látjuk el, úghogy ön, tisztelt beteg, aki vért hány és fetreng a fájdalomtól, a 160-ik lesz. Nem az alapellátás várólistáján, hanem az életmentő várólistán.

Ön azt állította, hogy ez a beteg menthetetlen volt. Ez a műsorban úgy jött le, hogy akkor pont ráért vergődni, mert önök amúgy sem értek rá vele foglalkozni.

De nekem rögtön adódik az ezzel kapcsolatos másik kérdésem: ha önök nem vizsgálták meg a beteget, vagy csak futólag tették ezt az alapellátás-felmérés alapján, akkor honnan tudták, hogy mentehetetlen volt? Nyilván az lehetett, amikor már felnyitották. De ha esetleg mégis sikerült az első kézrátétellel megállapítani a beteg menthetetlen állapotát, mit tett ön, mint ügyeletes a fenti etikai szabályok szerint elvárhatóan? Mivel enyhítette a beteg fájdalmát? Nem volt a környéken egy kurva fájdalomcsillapító?

Ön előadta a hattyú halálát – az egészségügyét -, de ez a maga halála is egyúttal. Csak nem vette észre, hogy saját magának mond ellent. Önnek nem Kálmán Olgához kellett volna mennie élő adásba, önnek egyetlen feladata lett volna. Nem most, hanem a 101-ik beteg után. Berúgni a Balog emberállat miniszter és az Orbán nevű foci- és hatalommániás ajtaját. Mert ön értünk, betegekért van, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a felelősök is mindent megtegyenek.

De nem. Ön ebben a műsorban is csak azt tudta elmondani, hogy nemrég kaptak anyagi forrásokat. Nagyon helyes. És akkor? A maradék 60 beteg ellátására elegendő volt az a pénz? Hol van a megbecsült személyzet, az infrastruktúra, vagyis a tárgyi-személyi feltételek? És hol van az emberség? Nem csak most hol van, hanem évekkel ezelőtt hol volt?

Tisztelt doktor úr! Nem vonom kétségbe az ön szakmai tudását, bár lövésem sincs erről azon túl, hogy a magyar alkoholizmus ünnepei előtt és után – vagy ezektől függetlenül az általános droghelyzetről – nyilatkozik. Szerintem meg nyilatkozatok és tévészereplések helyett dolgozzon!

Bennem az adrenalin akkor szökött az egekbe, amikor ön a betegekkel, hozzátartozókkal történő kommunikáció javításáról beszélt. Olvassa el kérem az etikai kódexet! Az, ahogyan nem csak az önt ért ilyetén kritikák, de az általam is megtapasztalt jelenségek alátámasztják, igenis probléma a flegma, lekezelő modor. Mintha nem beteg emberekről lenne szó, hanem fél sertésekről. Sok esetben hentes módjára bánnak az emberekkel, az a stílus sok esetben minimum elfogadhatatlan. Megértve az önök túlterheltségét, semmi nem írhatja fölül a betegellátás humánus jellegére vonatkozó elvárásokat. Itt nem csak betegek vannak, hanem olyan hozzátartozók is, akik mögött nem pusztán a beteg szerettük iránti aggodalom áll, de akiknek egyéni, családi sorsa is megpecsételődik az önök szakmai, emberi hozzáállása révén.

Tudom, hogy a sok évnyi rutin nyerssé, rideggé teszi az embert, de néha nem árt tükörbe nézni. Mert el lehet játszani a hamis megváltó szerepét, de embernek lenni és maradni, az a legfontosabb. Enélkül gyógyítás sincs, ugye. Önök mondják, de mi is tapasztaljuk, hogy
a remény, a hit erőt ad a betegségek elviselésében-legyőzésében. Akkor miért veszik el tőlünk ezt a lehetőséget? Mi nem a statisztikában akarunk hinni, hanem a gyógyulásunkban.

Éppen ezért kell ezt az embertelen, az egészségügyet romokba döntő, az emberek élethez való jogát sorozatosan megsértő, veszélyeztető kormányzatot leváltani, bíróság elé állítani és elszámoltatni. Hogy legalább a stadionokra költött pénzt az egészségügybe visszafizessék.

Ami természetesen az önök felelősségét egyáltalán nem kisebbíti, tisztelt doktor úr!

Csoma Gábor

ÚJABB HALÁL A HONVÉDKÓRHÁZBAN Dr. Zacher osztálya a halál előszobája lett?.

Garai Ivett egyeztetett édesapja onkológusával, a megbeszélést követően pedig beutalták a beteget a Honvédkórház Sürgősségi osztályára, ahol dr. Zacher Gábor a vezető főorvos. Az onkológus azt javasolta, hivatkozzanak rá a betegfelvételnél, hogy mielőbb ellássák.
*
Mire beértek a kórházba, a férfi már olyannyira rosszul volt, hogy kerekesszéket kellett kitolni érte. Lánya és fia leadta az okmányait, a regisztráció fél órán át tartott.
*
Az első vizsgálatra két óra várakozás után került sor. Hasi röntgent és hasi ultrahangot végeztek el édesapámnál, de ezek eredményeiről semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. A nővérnek közben többször jeleztem, hogy édesapám szenved, mire odatoltak egy ágyat. Fekve még nagyobb fájdalmai voltak, le akart esni a földre. Hiába szóltam bárkinek, csak azt hajtogatták, ne pánikoljunk, annál később kerülünk majd sorra
– idézte fel a történteket a nő.
*
Egy hasonló eset miatt Zacher Gábort feljelentették
2017 decemberében órákig várattak a Honvédkórház ügyeletén egy 58 éves asszonyt, de mire orvoshoz került, már nem tudtak rajta segíteni. Az asszony jajgatott a fájdalomtól, az ügyeletes orvos türelemre intette a családot. A nő állapota óráról órára romlott. Öt óra telt el, mire bejutott a vizsgálatra. sürgős szívműtétre lett volna szüksége, de ehhez már nem tudtak hozzákezdeni. Akkor Zacher Gábor volt az az ügyeletes orvos, akinek a nő lányai szóltak, hogy segítsen. A család feljelentést tett a sürgősségi osztály és Zacher ellen.
*
Fél 4 körül a férfi már vért hányt, állapota percről percre súlyosbodott, de még fájdalomcsillapítót sem kapott.

Egész nap egy korty vizet sem tudott lenyelni, mert azonnal kijött belőle. Mivel gyógyszeres kezelés alatt álló cukorbeteg is volt, egész nap fontos lett volna neki az étel és az ital, de képtelen volt bármit is elfogyasztani, így nagy szükség lett volna infúzióra. Estére már 20 felett járt a cukra.
*
A nővérek keresztül néztek Garai Ivettéken, azt mondja, a kéréseiket egyszerűen semmibe vették. A nő 7 óráig jól tartotta magát, de ekkor kikelt magából és kiabálni kezdett, hogy foglalkozzanak az édesapjával.

Estére sikerült elérni, hogy megvizsgálják őt. 7 és 8 óra között CT-re vitték, ekkor derült ki, hogy a hasi artériája elzáródott, vérrög keletkezett, a vékonybél egy része elhalt. Zacher Gábor körülbelül ezzel egy időben érkezett meg a kórházba. Erre egy kicsit felpörögtek az események. ő hívta össze az orvosi konzíliumot. Édesapám infúziót kapott, végül 22 óra 45 perckor bevitték a műtőbe. Felnyitották és rájöttek, hogy a vékonybél teljes hosszában elhalt, nem lehet már rajta segíteni… – idézte fel a történteket a beteg lánya.
*
Az orvosok a sikertelen operáció után közölték a rossz hírt: a férfi meg fog halni. A lány értesítette a család többi tagját, hogy elbúcsúzhassanak hozzátartozójuktól. A férfi másnap délelőtt 11 óra után elhunyt.

“Az egész ügyben az embertelen bánásmód fáj a legjobban. Jól tudták, hogy hibáztak, de a nővérek, az orvosok és a vezetőség fedezték egymást. A papírokat csak pénzért adták ki, és eleinte a boncolást sem akarták elvégezni…” – panaszkodott a halott hozzátartózója.

Kollár Erzsébet írása

Máshol tiltják, nálunk reklámozzák az életveszélyes patika-szereket!!

A legújabb kutatások szerint a paracetamol-hatóanyag szedése súlyosbíthatja a már meglévő asztmás tüneteket felnőttek és gyerekek esetében, sőt, új betegség kialakulásához is vezethet. Francia vizsgálat a piacon lévő vény nélkül kapható gyógyszerekről, amelyeknek a felét feketelistára tennék a szakértők.A feketelista élén szerepelnek olyan nátha elleni kedvencek, mint az Actifed és a Nurofen. Ezek két-három hatóanyagból álló gyógyszerkoktélok: érszűkítő (az orrdugulásra), antihisztamin komponens (az orrfolyásra) és paracetamol vagy ibuprofen (a fejfájásra) van bennük. Ezeknél a minden egyben készítményeknél a túladagolás veszélye rendkívül súlyos mellékhatásokkal párosul: szív és érrendszeri vagy idegrendszeri zavarok, szédülés léphet fel. Nem volt véletlen, hogy az egykori, Molnár Lajos miniszter nevével fémjelzett törvény ötven milligrammban maximálta a patikán kívül is kapható készítmények paracetamol-tartalmát. Zacher Gábor azonban megkérdőjelezi az intézkedést, mert ilyen alacsony hatóanyag-tartalom mellett a készítmény lényegében hatástalan, ugyanakkor a megvásárolható gyógyszer-mennyiségnek nincs felső határa.

DR. ZACHER GÁBORT FELJELENTETTÉK!! Öt órán át varattak a sürgősségin egy beteget aki végül meghalt!

Dr. Zacher Gábor (az egykori Fidesz országgyűlési képviselő) volt az ügyeletes orvos a Honvédkórházban, amikor meghalt az a nő, akit öt órán át varattak a sürgősségin.

 

Az idős nő otthon lett rosszul, amikor a rokonai bevitték a Honvádkórház sürgősségi osztályára, hatalmas tömeg fogadta őket.
A munkaidőben szinte csak a különböző tévécsatornák munkatársaival foglalkozó toxikológust már nem csak a jelenlegi munkahelyén, de a jelenlegit megelőző VII. kerületi Erzsébet Kórházban is jól ismerték…, ott a már említett egyéb hiányosságai mellett gyakran panaszkodtak betegei az irányítása alatt állt sürgősségi osztály kifogásolható tisztaságára is.

A héten odaszállított hölgy jajgatott a fájdalomtól, az ügyeletes orvos mégis türelemre intette őket. Végül öt órába telt, mire bejutott a vizsgálatra. Ott kiderült, hogy szívműtétre lett volna szüksége, mert egy vérrög okozott gondot, de ahhoz már nem tudtak hozzákezdeni.

A nő egyik lánya az újságírók azt mondta, hiába szóltak az akkor ügyeletes dr. Zacher Gábornak, az orvos „minősíthetetlen hangnemben” közölte velük, hogy ne zaklassák az orvosokat, és jó hosszú várakozási idő fog következni…

A nő halála miatt a család család feljelentést tett a sürgősségi osztály és dr. Zacher Gábor ellen. A csatorna kereste a kórházat, de az intézmény csak annyit válaszolt, hogy nem folyik belső vizsgálat az osztályvezető főorvos ellen. A folyamatban lévő rendőrségi vizsgálatra hivatkozva több információt nem adhatnak. Az ügyben az újságírók megkeresték Zacher Gábort is, de nem akart nyilatkozni.
*
Kollár Erzsébet