Mutatjuk mennyi büntető pont jár a szabálysértésekért-itt a hivatalos lista!

Bizony a hazai autóvezetők nem igazán vannak tisztában mennyi büntetőpont jár valójában a szabálysértésekért.Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma eléri vagy meghaladja a 18 pontot, akkor a Nyilvántartónak 3 napon belül értesítenie kell a Közlekedés-igazgatási Hatóságot, azaz az Okmányirodát, mely gondoskodik a vezetői engedély visszavonásáról.01 Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a
2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §]
11
02 Közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978.
évi IV. törvény 186. §)
11
03 Közúti baleset okozása (Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978.
évi IV. törvény 187. §)
9
04 Járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 188. §)
11
05 Járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 188. §)
11
06 Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 189. §)
11
07 Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
törvény 190. §)
11
A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések
Kódszám Tényállás Pontszám
07 Járművezetés az eltiltás tartama alatt 6
08
09
10 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:
1001
1002 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése; 6
11
12 A közúti közlekedés rendjének megzavarása;
1201 A közúti közlekedés rendjének megzavarása; 5
1202 A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén; 6
13 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más
kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel
nem rendelkező részére);
5
14
15 Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés
más helyen meghatározott körbe nem sorolható:
1501
1502 Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §];
3
1503 Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)-(4) bek.]; 3
1504 Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és
leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3)
bek. b) pont, (4) bek.];
6
1505 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5
m-es távolságon belül [40. § (5) bek. d) pont];
2
1506 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt
[KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont];
6
1507 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű
a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5)
bekezdés a), c), l) pont];
6
1508
1509 A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1)
bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];
6
1510 Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5)
bek. g) pontja];
6
1511 Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]; 6
1512 A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása
[KRESZ 48. § (7)-(9) bek.];
3
1513 Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.]; 3
1514 Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1)
bek.] – csak halmazatként alkalmazható;
1
1515 Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e)-m), o)-u), y),
valamint z/1) pont];
3
1516 A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül
[KRESZ 43. § (3) bek.];
5
1517 Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.]; 1
1518 Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1)
bek. c), k) pont].
2
A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó
jogsértések
Kódszám Tényállás Pontszám
16 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése
1601 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [a közigazgatási bírsággal sújtandó
közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az
ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. melléklet 1. pont a)-c) alpontja, 2. pont a)-
c) alpontja, 3. pont a)-c) alpontja, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 11/B. melléklet 1.
pont a)-c) alpontja, 2. pont a)-c) alpontja, 3. pont a)-c) alpontja];
4
1602 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont d)- 6
e) alpontja, 2. pont d)-e) alpontja, 3. pont d)-e) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1.
pont d)-e) alpontja, 2. pont d)-e) alpontja, 3. pont d)-e) alpontja];
1603 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont f)-
g) alpontja, 2. pont f)-g) alpontja, 3. pont f)-g)alpontja, BR. 11/B. melléklet 1.
pont f)-g) alpontja, 2. pont f)-g) alpontja, 3. pont f)-g) alpontja];
8
17 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [KR. 2. melléklet 1. pont, BR.
11/C. melléklet 2., 3. pont];
8
18
19 Az autópálya leállósávján történő haladás [KR. 5. melléklet 1. pont, BR. 11/E.
melléklet 1. pont];
6
20
21 A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 1. és 3.
pont, BR. 11/F. melléklet 1. és 3. pont];
4
22 A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 2.
pont, BR. 11/F. melléklet 2. pont];
4
23 Ittas vezetés
2301 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 1. pont]; 6
2302 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 2. pont]; 8
2303 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 3. pont]; 8
24 A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése
[KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont];
8
25 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés
2501 a) lakott területen [BR. 11/A. melléklet 1. pont];
b) lakott területen kívül [BR. 11/A. melléklet 2. pont];
3
2502 autóúton, autópályán [BR. 11/A. melléklet 3. pont]. 5
26 Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás [BR. 1.
melléklet 1. pontjábanmeghatározott]