Több szociális támogatás összege is emelkedik 2018. január elsejétől.

Többek között emelkedik az ápolási díj összege, nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rászoruló időskorúak járadékának  és a normatív közgyógyellátásnak a jövedelemhatára,  havi 50 ezer forintos támogatást kapnak a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok. A kormány fontosnak tartja, hogy a rendelkezésre álló források célzottabban és hatékonyabban érjék el a valóban segítségre szorulókat.

Az ápolási díj alapösszege január 1-jétől ismét 5 %-kal emelkedik, valamint a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon ápolók számára új támogatási forma lesz elérhető, mely kompenzációt nyújt azoknak, akik az otthoni tevékenységük mellett a munkaerőpiacon kevésbé tudtak, tudnak jelen lenni, ami miatt alacsonyabb összegű nyugdíjra jogosultak. A tartós ápolást végzők időskori támogatása az ápolási díjjal együtt is folyósítható. A havi 50 ezer forintos összeget az a nyugdíjas kaphatja, aki gyermekét legalább húsz éven otthon gondozta, ezalatt legalább egy évig emelt szintű vagy kiemelt ápolási díjat kapott. A támogatást az öregségi nyugdíj ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervnél, a járási hivatalnál kell igényelni.

A rászoruló idős személyek részére nyújtott időskorúak járadékának jövedelemhatára, valamint a normatív közgyógyellátás jövedelemhatára is 5%-kal emelkedik, míg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege átlagosan 3 %-kal emelkedik.

Változik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára is, mely az öregségi nyugdíjminimum 130-140%-áról 135-145%-ára emelkedik 2018. január 1-jétől. A jövedelemhatár emelés eredményeként még több szociálisan rászoruló gyermek válik jogosulttá a kedvezményre.

(EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)

Új szabályok a méltányossági nyugdíjnál!Többeknek jár plusz pénz a nyugdíjuk mellé!Igényelje minél előbb!

ÚJ szabályok a méltányossági nyugdíjemelésnél!

Ha a nyugdíja 90 ezer forint alatt van.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkor határt elérő személynek a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot.

Indokolt esetben ez az intézmény megemelheti méltányosságból a 90 000 Ft-ot meg nem haladó összegű havi jövedelemmel rendelkező kérelmező ellátását.

A jövedelmi összeghatár 2017-ben emelkedett 90 000 Ft-ra a korábbi 85 000 Ft-ról.

A kérelem benyújtásánál a kérelmezőnek figyelemmel kell lenni arra, hogy a fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra kerüljenek.

Mikor kérhető a méltányossági nyugdíjemelés?

A kivételes nyugellátás-emelés 3 évente lehetséges.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.

Az emelés összege

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 %-a, azaz 2850 Ft, legfeljebb annak 25 %-a, azaz 7125 Ft.

Innen letöltheted a hivatalos formanyomtatványt,a méltányossági nyugdíjemeléshez!Add tovább te is!

A napokban írtunk róla,amennyiben 90 ezer forint alatt van valakinek a nyugdíja …plusz kiegészítést igényelhet hozzá.Természetesen számtalan komment érkezett amiben a cikket hazugságnak állították be, azok az emberek akiknek esze ágában sincs utánajárni vagy valós információként kezelni azokat a juttatásokat amihez szó szerint joguk van!Az irományt nem azért tettük közzé hogy legyen min veszekedni,hanem azért mert ez a kérelem nagyon sok embernek segíthet.Magas gyógyszerárak,kemény rezsik…alacsony nyugdíj..ugye ez ismerős.Segítünk azoknak akik valójában elszeretnék ezt a folyamatot indítani..Megemelték azt a nyugdíj határt amitől lehet kérni a méltányossági nyugdíj emelést. Az kérhet akinek a nyugdíja nem haladja meg a 85.000.-Ft-ot, egyedülálló esetén a 90.000.- Ft-ot. A nyomtatvány letölthető:

Kattints a linkre:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A K16-os nyomtatványt kell kitölteni.

Ezen a linken a kérelem hivatalos adatlapját töltheted le..

Kattints a linkre:http://szolgalatinyugdij.hu/files/kerelem-adatlap_nyugdij_meltanyossagi_emelesehez.pdf

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 %-a, azaz 2850 Ft, legfeljebb annak 25 %-a, azaz 7125 Ft összegben alakul.

Mindenki figyelmét felhívnánk hogy ezek a kérelmek elbírálás után kerülnek kifizetésre!Az is előfordulhat hogy nem adják számodra meg..de egy próbát biztosan megér azoknak,akik tesznek is valamit saját érdekükben!

Hamarosan bemutatunk egy cikket amiben megmutatjuk hogy hogyan kérheted a szolgáltatóktól a védett fogyasztói részvételt a szolgáltatással kapcsolatban/Szociális rászórólói védendői fogyasztói státusz/Nagyon sok ember napi szinten komoly gondot visz a hátán ezzel a témával kapcsolatban is…

Kérjük oszd meg ismerőseiddel is a cikket!