FONTOS!!! 2018. november 1-től 340 ezer forintra is büntethetnek, ha vezetés közben mobilozol!!!

Most már egész Európában büntetik, ha a sofőr vezetés közben használja a mobiltelefonját. Sőt, van olyan ország, ahol az út szélére lehúzódva is tilos a mobilozás. Nagy a szórás, mennyit kell fizetniük a szabályszegőknek.Pár hete az összes európai országban büntetik, ha valaki vezetés közben mobilozik. A bírság összege azonban országonként igen eltérő lehet – írja a hvg

A KRESZ szerint „a gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat”. Aki ezt megszegi, az 10 ezer forintos helyszíni bírságra és 3 büntetőpontra számíthat. Szabálysértési eljárásban 20 ezer forint lehet a büntetés.

A magyarok által gyakran felkeresett országok közül Ausztriában 25 eurót (8 ezer forint), Németországban 40 eurót (12 ezer forint), Horvátországban 70 eurót (22 ezer forint), Szlovákiában pedig 62 eurót (19 ezer forint) kell fizetni büntetési tételként. A legolcsóbban Litvániában lehet megúszni a vezetés közbeni tiltott mobilozást, itt ugyanis csak 12 euró (3700 forint) a pénzbírság.

Egyesült Királyság: 340 ezer forint!!!!

A hazai szankcionálásról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 3.§ (2) bekezdése 1998. január 1-i hatállyal vezette be a mobiltelefon használatára vonatkozó előírásokat, mely hatályos szövege az alábbiakat tartalmazza:

„(2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.”

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján 2012. április 16-át követően a KRESZ 3.§ (2) bekezdésébe foglalt szabály megsértése esetén figyelmeztetés, helyszíni bírság, valamint szabálysértési feljelentés alkalmazható. A pénzbírságok a 63/2012. (IV. 2.) Korm. Rendelet értelmében fix összegűek: a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben kiszabott helyszíni bírság összege 10 000 Ft, míg szabálysértési feljelentést követő eljárás során kiszabott pénzbírság összege 20 000 Ft. A bírság kiszabása mellett az elmarasztalt személyek 3 közúti közlekedési előéleti pontot kapnak, mely a vezetői engedély nyilvántartásban kerül rögzítésre. A maximális 18 pont elérése esetén a vezetői jogosultság ideiglenesen korlátozásra kerül.

Végezetül nem árt tudni, hogy vezetés közben a mobiltelefon valamennyi funkciójának használata jogsértő, még az is, ha beérkező hívás esetén felvesszük a telefont, de a hívást elutasítjuk. A Kúriának az elmúlt évben hozott döntése alapján ugyanis a járművezetés közben beérkező hívásnak a kézben tartott mobiltelefon gombjának benyomásával történő visszautasítása is a KRESZ 3. § (2) bekezdésébe ütköző telefonhasználatnak minősül.-írja a http://kreszklub.hu

Felhívást adott ki a testület: mindenkit érint, akinek van gáz- vagy villanyórája,mert a mulasztásból baj is lehet.

Bármilyen problémát észlelnek az órával, haladéktalanul jelentsék be ezt a szolgáltatónak, mert a mulasztásból baj is lehet.
Az egyes közüzemi mérőórák cseréjének a fogyasztók rendszerint nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Pedig ha nem járnak el körültekintően, nem tüntetik fel az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeiket, és szabálytalan vételezést állapít meg a szolgáltató, több százezer forintos büntetést kaphatnak. A szolgáltató akár bírósághoz is fordulhat, ha nem engedik lecserélni a mérőt. Íme, a Budapesti Békéltető Testület jó tanácsai a fogyasztóknak.

Földgáz-, villamos energia- és víziközmű-szolgáltatást szinte mindenki igénybe vesz, mégis sok fogyasztó nincs tisztában az ebből fakadó kötelezettségeivel. Ez pedig később könnyen vitára adhat okot a szolgáltatóval – írja a Napi.hu.Mivel egyre gyakoribbak a visszaélések, legelőször is érdemes meggyőződni arról a fogyasztóknak, hogy az illető valóban az-e, akinek mondja magát. Több olyan esettel találkozni ugyanis, hogy “álellenőrök” kérnek bebocsátást a fogyasztóhoz, akár azzal a titkolt céllal, hogy vagyontárgyait eltulajdonítsák. Akinek nincs takargatnivalója, igazolni fogja magát – figyelmeztet közleményében a testület.

Kevesen tudják, hogy ha nem engedik be a szolgáltató embereit, akkor az akár az illetékes járásbírósághoz fordulhat és ilyenkor nem peres eljárásban kötelezhetik is a fogyasztót a szükséges munkálat elvégzésére. Amennyiben a fogyasztót már kétszer írásban felhívták a bejutás biztosítására, de az sikertelen volt, akkor már a fentiek szerint a szolgáltató bírósághoz fordulhat.

Mire kell ügyelni?
Fontos, hogy az ellenőrzésnél a fogyasztók végig jelen legyenek, hiszen ez saját maguk érdeke. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek tartalmát mindenképp olvassák el, hiszen, ha bármi hibát vagy gyanús működést, szabálytalan vételezést vél a szolgáltató felfedezni, azt ebben rögzítenie kell. Ezzel függ össze, hogy ha a cserét, ellenőrzést végző szerint bármilyen probléma van a mérővel, ezt joga van a fogyasztónak vitatni és már a jegyzőkönyvben is feltüntetni! Ez azért bír nagy jelentőséggel, mert a Budapesti Békéltető Testület előtt nem egy szolgáltató hivatkozott már arra, hogy a fogyasztó nem tüntetett fel semmilyen kifogást, így közvetetten pedig elismerte a mérőóra megrongálását.

Ha bármilyen rendellenességet találnak az ellenőrzés során, és ez alapján az órát le akarják cserélni, annak szigorú szabályai vannak! Leszerelés előtt ugyanis a szolgáltató embereinek az órát le kell fényképezni, sőt annak becsomagolt állapotáról is fényképet vagy felvételt kell készíteni. A fogyasztó ebből jogosult egy példányra.

Fontos egyúttal megőrizni minden papírt, ami a mérővel kapcsolatos, ez ugyanis később fontos bizonyíték lehet a fogyasztók kezében vita esetén. A szolgáltató ugyanis csak akkor hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha bizonyítani tudja, hogy azt sérülésmentes állapotban adta át.

Nem utolsó szempont az sem, hogy ki állja az óra cseréjének költségét. Mivel a gázórák és a villanyórák a közszolgáltatók tulajdonában állnak, a hitelességi idejük lejáratakor a szolgáltatók azokat a saját költségükön kötelesek kicserélni. Más eset áll fenn, ha a cserére a mérőóra hibája miatt kerül sor. Ha a fogyasztó bármilyen hibát észlel, akkor azt haladéktalanul be kell jelentenie.

A szolgáltatónak tizenöt napon belül ellenőriznie kell a gázmérőóra működését (ha villanyóráról van szó, három munkanapon belül), sőt azt cserélni kell, ha a hiba bebizonyosodott vagy maga a mérés lép át bizonyos hibahatárt. A csere ekkor díjmentes, ellenkező esetben viszont a fogyasztónak ki kell fizetni a bevizsgálás (amennyiben a mérő nem volt hibás). Külön a földgáz szolgáltatásoknál érvényes, hogy ha azért volt szükség a gázmérőóra kicserélésére, mert arra a fogyasztó nem vigyázott (az állagmegóvás ugyanis a kötelezettsége), ebben az esetben is a fogyasztó állja a csere költségeit.

Amennyiben a gázóra vagy a villanyóra hitelességi ideje lejárt, és emiatt kerül sor a cserére, nem állíthatnak be csak úgy a fogyasztó otthonába bizonytalan időpontban. Ha gázóráról van szó, a szükséges munkavégzésről, a mérőóra ellenőrző leolvasásáról vagy épp a munkavégzés időpontjáról ugyanis tértivevényes ajánlott levélben, vagy egyéb igazolható módon kell a fogyasztót értesíteni. A villamos energia mérőóra esetében szintén nem maradhat el az előzetes írásbeli értesítés.

A fogyasztónak egyébként jogában áll az ajánlott időpontot visszautasítani, ha az számára nem megfelelő, és ekkor a gáz- vagy villamos energia szolgáltatónak egyeztetnie kell egy másik időpontot a fogyasztóval. Utóbbinak viszont kötelezettsége biztosítani, hogy a szolgáltató emberei a munkavégzést elvégezhessék, akár az ajánlott időpontban, akár, ha az nem volt jó, a későbbi, egyeztetett időpontban. Földgázszolgáltatásnál a 100 köbméter/h kapacitás lekötés alatti felhasználók (a lakossági fogyasztók tartoznak ide általában) esetén az előzetes értesítést a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal kell közölni, míg villamos energia szolgáltatás esetében ez a határidő 10 nap (akkor, ha nem volt ettől eltérő megállapodás).

Mi történik, ha panaszunk van?
Ha a fogyasztók vitatják a szolgáltatók megállapításait, először is tüntessék fel erre irányuló kifogásukat írásban a vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvben. Azt csak akkor írják alá, amennyiben a valós adatokat tükrözi! Akár gázmérőóráról, akár villanyóráról van szó, joguk van kérni a szolgáltatótól, hogy független igazságügyi szakértő is megvizsgálja az órát és azt, történt-e szabálytalan vételezés! Ne feledjék, ha a szolgáltató szabálytalan vételezésre hivatkozik, akkor ezt neki kell bizonyítania is. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a követelés megalapozatlan lehet.

Tartsák észben azonban azt is, hogy a szabálytalan vételezés sokféleképp megvalósulhat, így például már ezt eredményezheti az is, ha nem jelentik be haladéktalanul a mérőórán tapasztalt sérülést. Épp ezért érdemes azt ellenőrizni bizonyos időközönként, nem utolsósorban azért, hogy a feltüntetett fogyasztás nem mutat-e gyanúsan kiugró adatokat.

A Budapesti Békéltető Testület a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a fogyasztók figyelmét. Bármilyen problémát észlelnek az órával, haladéktalanul jelentsék be ezt a szolgáltatónak, hisz ennek elmaradásával is akár már megvalósulhat a szabálytalan vételezés.

Legfelsőbb bíróság: jogosítvány nélkül is lehet traktort közutakon vezetni

Nem minősül bűncselekménynek a traktor jogosítvány nélküli vezetése, és a forgalomba be nem jegyzett traktor közutakon való vezetése sem – mondta ki szerdai döntésében a legfelsőbb bíróság.

Az ezzel kapcsolatos beadványt a Temesvári Ítélőtábla terjesztette a testület elé, miután a Dettai Bíróság felmentő ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki ellen forgalomba be nem jegyzett traktor vezetése és traktor jogosítvány nélküli vezetése miatt emeltek vádat,írja a maszol.ro

Fotó: turnulsfatului.ro

A táblabíróság kérte a legfelsőbb bíróságtól, tisztázza, hogy a mezőgazdasági vagy erdészeti célra használt traktor a gépjárművek kategóriájába sorolható-e. Arra is választ várt, hogy egy forgalomba be nem jegyzett traktor vezetése vagy traktor jogosítvány nélküli vezetése kimeríti-e a büntető törvénykönyv 334. és 335. cikkelye által tárgyalt bűncselekmények fogalmát.

A legfelsőbb bíróság szerdai döntése értelmében nem minősül bűncselekménynek a traktor jogosítvány nélküli vezetése, sem a forgalomba be nem jegyzett traktor közutakon való vezetése – írja az Agerpres.

A Btk. 334-es cikkelyének első bekezdése szerint a forgalomba be nem jegyzett gépjármű vagy villamos közutakon való vezetése egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 335-ös cikkely szerint a gépjárművek és villamosok jogosítvány nélküli vezetéséért egytől öt évig terjedő börtönbüntetés róható ki.

200 ezer forintra büntethetik azt, aki vasárnap nyír füvet vagy zajjal járó munkákat végez

Azt gondolom, hogy sok értelmes megoldás lenne, a békésebb, egymást tisztelő együttélés jobbá tétele érdekében. Pénz, és törvények sem kellenének hozzá!
Nem gondolom, hogy a betartatlan törvények érnek valamit, azok, csak primitív politikusok játékszerei! [Ellenőrzi valaki? Nem! Betartatható? Nem! Azt várják el, hogy egymást jelentsük fel? Nem! Bizonyítható a szabálytalanság? Nem! Értelme van az ilyen törvényeknek? ….] Szerintem legfontosabb az anyuka, és apuka!
Anyukám gyerekkorunkban azt mondta, próbáljunk vidámak, kedvesek lenni, udvariasak és ellenségesek soha! Ezt úgy nevezik szerethető viselkedés. Fontos az is, hogy a vidámságunk, szórakozásunk, ne zavarjon másokat, mert azt már neveletlen viselkedésnek hívják! (Mai szóval: Bunkóság)
Más:
Akkor is jó volt bográcsban lecsót főzni, és elfogyasztani a Duna parton, ha a szemetet hazavittük a kukába! Nálunk ez természetes volt… [Bizonyára sokan ezért most megmosolyognak…] Pedig az a gáz, ha az egész utcának “élvezni”
kell egy bunkó grillpartiját! [Füst, üvöltés, nagyon hangos zene, tűzijáték a végén, hajnal 5 órakor vasárnap….
Vagy: Vasárnap reggel hétkor, fűnyíró dübörgésre ébredek, (Azért nyírja akkor, mert még nincs nagy hőség!)
A másik szomszéd is lehet “kedves”, mert kizavarja 4 gyerekét az udvarra, akik már hatkor “ölik egymást” üvöltve, sikítva…
Példa van ezer, de ezek mind megoldhatóak lehetnének másként…!
Ha EMBEREK lennénk egymáshoz!

Törtel önkormányzata szerint az elmúlt időszakban több panasz érkezett hozzájuk azzal kapcsolatban, hogy a pihenőidőre tekintet nélkül nagyobb zajjal járó munkákat végeznek belterületi ingatlanokon. Pedig akár 200 ezer forint bírság is kiszabható a renitens polgárra.

A Dél-Pest megyei község önkormányzatának közleménye megjegyzi, hogy a nagy melegben a szomszéddal egyeztetve némi rugalmasság elképzelhető, de ennek ellenére kérik, fokozottan figyeljenek az önkormányzati rendelet betartására és mások nyugalmának tiszteletben tartására.

A rendelet szövege a következő:

“Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas zajjal együtt járó tevékenységet végez hétköznap 20 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat 20 óra után, illetve vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, kivéve, ha a tevékenység folytatásához hatósági engedéllyel rendelkezik.”

Az együttélés szabályait megsértő személlyel szemben 200.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Extrém gyorshajtókat fogott a rendőrség,volt hogy 40 km/órás táblánál közel 200 km/órás hajtott egy motoros

Extrém gyorshajtókat fogott a rendőrség Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

A rendőrség nemrég bevetette a FámaLézer elnevezésű mobil, akár mozgó gépjárműből is használható sebességmérőjét a 4-es főúton. Az eszközzel az elmúlt hetekben több extrém esetet is rögzítettek: az autósok nem hogy a 90 km/órás sebességkorlátozást nem tartották be, de sokan még a 150 km/órás sebességet is átlépték – írja a Police.hu.

Egy autós a megengedett 90 helyett 157 kilométeres sebességgel hajtott a főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán, de volt, aki ennél is jobban sietett: a rendőrség elfogott egy autóst, aki 194 km/órás sebességgel száguldott.

Az út egyik szakaszán építési munkálatok miatt 40-es sebességkorlátozás van érvényben, de volt, akit ez sem hatott meg: egy motorost 195 kilométeres sebességnél kaptak le a rendőrök.

Az MLSZ megbüntette az Újpestet és a Kisvárdát

Az Újpest FC-t és a Kisvárda FC-t is megbüntette a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága csütörtökön.

Az MLSZ honlapján közzétett határozatok szerint az Újpest szurkolói az MTK és a Kisvárda elleni mérkőzésen tárgyakat dobáltak a pályára, illetve rendbontás miatt fel kellett függeszteni a találkozót.
Az újonc Kisvárda drukkerei az Újpest és a Ferencváros elleni meccseken obszcén kifejezéseket, illetve pirotechnikai eszközöket használtak, és ezeket a mérkőzéseket is fel kellett függeszteni rendbontás miatt.
Mindkét klubnak 200 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie.

 

Tévedésből parancsba adták a kaposvári rendőröknek, hogy hány intézkedést hajtsanak végre a statisztika javításáért

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szerint a helyi parancsnok félreértett valamit.

Az Átlátszó vette észre, hogy érdekes parancsnoki utasításról számolt be a Zsaruhumor nevű Facebook-oldal. A közösségi oldal birtokába került egy júliusi e-mail, amelyben a Kaposvári Rendőrkapitányság körzeti megbízottai kaptak utasításba különböző feladatokat.

Ennek indokát az adta, hogy

„Kaposvárnak feladatot határoztak meg, amit nem volt hajlandó végrehajtani.” Vagyis az egyenruhások nem hozták az elvárt tettenéréses elfogások számát.

Ezért – szólt az utasítás – minden rendőrőrsnek kötelező lesz hetenként két ilyen intézkedést felmutatni, illetve „ebben az évben még őrsönként 50 tettenéréses elfogást (…)  és 35 bűncselekmény gyanúja miatti előállítást kötelező foganatosítani.”

Amennyiben ezt nem sikerül teljesíteni a rendőrőrsök munkatársainak, akkor az egyik szankció az lesz, hogy „a teljes egység kimarad a jövő évi teljesítmény-juttatásból.”

A dokumentum szerint a közterületi intézkedéseknél is kvóták vannak, az ilyen típusú intézkedések 50 százalékánál a rendőröknek rögzített figyelmeztetést kell alkalmazniuk, 35 százalékánál helyszíni bírságot kell kiszabniuk, míg a fennmaradt 15 százalék esetében feljelentést kell tenniük.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az Átlátszónak azt mondta, a kapitány nem adott ki erre vonatkozó utasítást.

A Kaposvári Rendőrkapitányság részére a hatékonyabb rendőri munkavégzés céljából korábban meghatározásra kerültek bizonyos elvárások. A feladat-meghatározást a helyi parancsnok értelmezte félre, és azt saját hatáskörében eljárva számszerűsítette. Amint ezen utasítás a főkapitány tudomására jutott, azt azonnali hatállyal visszavonatta

– olvasható a válaszban.

Kegyetlenül megbüntettek egy 85 éves idős nénit mert a kertjében lévő virágokat árulta-Videó

Rövid riport, azzal az idős hölggyel akire a közterület felügyelet embertelen módon lecsapott. A diktatúra szerint, az államháztartást súlyosan megkárosító adózatlan jövedelemre tett szert.

Mutatjuk a legpofátlanabb magyar autós,aki több min 17 milliós büntetést halmozott fel

2018 első felében bruttó 162 milliárd forint bevétele származott a magyar költségvetésnek az e-matricából és az útdíjból — írta meg a Pénzcentrum.

Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) vezérigazgatója a lapnak elmondta: egyre jellemzőbb az éves megyei matrica vásárlása, az ad-hoc beszerzések viszont visszaszorulóban vannak.

Hiába vásárolnak egyre többen e-matricát, sokan még mindig feketéznek az utakon. Így tett az a magyar rendszámú autós is, akit tavaly 297 esetben  köteleztek pótdíj fizetésre, azonban egyetlen egyszer sem tett eleget ennek. Mivel egyetlen alkalommal sem fizette be a pótdíjat 30 napon belül, ezért összesen 17 671 500 forintnyi pótdíjat halmozott fel. A NÚSZ-tól megtudtuk, hogy lehetetlen behajtani a pénzt, ugyanis a bejelentett címen a végrehajtó nem talált senkit.

Te is felveszed a telefont vezetés közben?Majd nem fogod!Augusztus 1-től 340 ezer forintra is büntethetnek, ha vezetés közben mobilozol!!!

Most már egész Európában büntetik, ha a sofőr vezetés közben használja a mobiltelefonját. Sőt, van olyan ország, ahol az út szélére lehúzódva is tilos a mobilozás. Nagy a szórás, mennyit kell fizetniük a szabályszegőknek.
Pár hete az összes európai országban büntetik, ha valaki vezetés közben mobilozik. A bírság összege azonban országonként igen eltérő lehet – írja a Hvg.hu.

A KRESZ szerint „a gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat”. Aki ezt megszegi, az 10 ezer forintos helyszíni bírságra és 3 büntetőpontra számíthat. Szabálysértési eljárásban 20 ezer forint lehet a büntetés.

A magyarok által gyakran felkeresett országok közül Ausztriában 25 eurót (8 ezer forint), Németországban 40 eurót (12 ezer forint), Horvátországban 70 eurót (22 ezer forint), Szlovákiában pedig 62 eurót (19 ezer forint) kell fizetni büntetési tételként. A legolcsóbban Litvániában lehet megúszni a vezetés közbeni tiltott mobilozást, itt ugyanis csak 12 euró (3700 forint) a pénzbírság.

Egyesült Királyság: 340 ezer forint!!!!

A hazai szankcionálásról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 3.§ (2) bekezdése 1998. január 1-i hatállyal vezette be a mobiltelefon használatára vonatkozó előírásokat, mely hatályos szövege az alábbiakat tartalmazza:

„(2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.”

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján 2012. április 16-át követően a KRESZ 3.§ (2) bekezdésébe foglalt szabály megsértése esetén figyelmeztetés, helyszíni bírság, valamint szabálysértési feljelentés alkalmazható. A pénzbírságok a 63/2012. (IV. 2.) Korm. Rendelet értelmében fix összegűek: a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben kiszabott helyszíni bírság összege 10 000 Ft, míg szabálysértési feljelentést követő eljárás során kiszabott pénzbírság összege 20 000 Ft. A bírság kiszabása mellett az elmarasztalt személyek 3 közúti közlekedési előéleti pontot kapnak, mely a vezetői engedély nyilvántartásban kerül rögzítésre. A maximális 18 pont elérése esetén a vezetői jogosultság ideiglenesen korlátozásra kerül.

Végezetül nem árt tudni, hogy vezetés közben a mobiltelefon valamennyi funkciójának használata jogsértő, még az is, ha beérkező hívás esetén felvesszük a telefont, de a hívást elutasítjuk. A Kúriának az elmúlt évben hozott döntése alapján ugyanis a járművezetés közben beérkező hívásnak a kézben tartott mobiltelefon gombjának benyomásával történő visszautasítása is a KRESZ 3. § (2) bekezdésébe ütköző telefonhasználatnak minősül.-írja a http://kreszklub.hu