Sír a Live király Lakatos Brendon:pénteken börtönbe kell mennie!VIDEÓ

Nagyon nagy felháborodást váltott ki a Live kiráy az az Lakatos Brendon videója amiben másfél éves unkahúgának égő cigarettát adott a szájába.Ezt a tettét büntetlenül megúszta a gyermek anya ellen indult eljárás kiskorú veszélyeztetése miatt. Polgári nevén Lakatos Gusztáv nem ismeretlen a hatóságok előtt,jelenleg is házi őrizetben van a férfi.Egy Budapesti szórakozóhelyen két férfival keveredett szóváltásba,az egyiket bántalmazta a másik férfit késsel több helyen megszúrta. Most közzétett videóba beszél arról hogy hamarosan be kell vonulnia a büntetés végrehajtási intézetbe.Információink szerint 6 év börtönre ítélték a Live királyt!Követőinek azt ígérte hogy a börtön is fog jelentkezni élő adásban.
Ég veled Brendon valahogy csak megleszünk nélküled!:)

Külföldi nyaralásra magával viszi az idehaza felírt gyógyszerét?Nagy bajba kerülhet!

Saját gyógykezelés céljára történő gyógyszerkivitel és behozatal szabályai

Egy-egy utazás alkalmával milyen igazolást kell beszerezni ahhoz, hogy a krónikus betegségükre vagy az akut problémáikra szedett gyógyszereiket gond nélkül magukkal vihessék az utazók más országokba?

I. Mikor ajánlott igazolást kérni a háziorvostól?

Az általános szabályok szerint az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió és Izland, Liechtenstein, Norvégia) tagállamain belül a gyógykezelés alatt álló utazók a gyógyszerkészítményeiket – kivéve a kábítószernek és pszichotróp szernek minősülő gyógyszerek (lsd. II. pont) – engedély nélkül maguknál tarthatják. Nem kötelező, de több napos külföldi tartózkodás alkalmával mégis ajánlott felkeresni a háziorvost és megkérni arra, hogy töltse ki az „Igazolás a gyógyszerkészítmények birtoklására kezelés alatt álló utazók számára” elnevezésű formanyomtatványt, vagy adjon egy tartalmában hasonló igazolást a kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Hol található a formanyomtatvány?

Az „Igazolás a gyógyszerkészítmények birtoklására kezelés alatt álló utazók számára” elnevezésű formanyomtatvány honlapunkról letölthető a Formanyomtatványok menüpont alól – https://www.ogyei.gov.hu/formanyomtatvanyok_root/, amelyen magyar/angol nyelven is megtalálható a kitöltendő információ. Az igazoláson többek között a vényt kiállító orvos nevét/címét, a beteg nevét/címét, az utazás időtartamát, valamint a gyógyszerkészítmény/gyógyszerkészítmények nevét és adagolását kell feltüntetni, és az orvos aláírásával és pecsétjével kell ellátni.

II. Fokozottan ellenőrzött gyógyszerek kivitele – Mikor kell hitelesítést kérni az OGYÉI Kábítószerügyi Főosztályától?

Az OGYÉI a külföldre távozó, fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszerrel kezelt beteg ellátása céljából hitelesíti az orvosi igazolást a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 10. §-a alapján.

II./1. A 3 napot nem meghaladó külföldi utazás esetén

A kezelés alatt álló személy személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával, melynek az OGYÉI általi hitelesítése nem szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást szükséges kiállítani!

II./2. A 3 napot meghaladó (de maximum 90 napig terjedő) külföldi utazás / fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítmény kivitele esetén

A kezelés alatt álló személy a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból csak az OGYÉI nyilvántartásba vételét követően vihet ki. Az OGYÉI a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a háziorvos által kiállított 3/B számú melléklet szerinti igazolás D.pontját tölti ki, és azt megküldi a kezelés alatt álló személynek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az OGYÉI a Magyarország területének elhagyása esetén beszerzendő igazolások hitelesítése kapcsán rendelkezik hatáskörrel. Az engedélyek kiállításakor a kivitelre engedélyezett mennyiségek az utazás időtartamával arányosan kerülnek kiszámításra, a beteg a szükségesnél nagyobb mennyiséget nem vihet ki. Ha valamilyen okból a beteg hamarabb megszakítja az utazást, a fel nem használt időarányos mennyiséget visszahozhatja, ehhez nem kell külföldi hatóság engedélye.

Külföldről megkezdett utazás esetén azonban, – amikor nem a fentiekben részletezett gyógyszer-visszahozatalról van szó, – a Magyarország területére történő belépéskor a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy fokozottan ellenőrzött szert a kezelőorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás birtokában, illetve a kiindulási országban illetékes hatóság igazolásával hozhat be Magyarország területére, így ilyen esetekben az adott országban illetékes hatóságnál kell érdeklődni a szükséges dokumentumokról.

III. Lista az OGYÉI honlapján

Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik országból saját célra történő behozatal, illetve harmadik országba történő kivitel esetén fontos beszerezni a gyógyszer besorolásának megfelelő iratot (lsd. Formanyomtatványok)! Bizonyos országok megtilthatják egyes gyógyszerek be- és kivitelét országaikból/országaikba, erről az adott ország konzulátusa tud felvilágosítást adni, így érdemes utazás előtt az aktuális információk érdekében tájékozódni. A kábító és pszichotróp hatású szerek esetében az egyes hatóanyagú készítmények bevitelét megtiltó országok megnevezése a honlapunkon található, „Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek listájában” szerepel: https://www.ogyei.gov.hu/listak/

„10. Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

A készítményeket felsoroló táblázat utolsó oszlopa tartalmazza azt az információt, hogy mely ország tiltja meg az adott gyógyszer bevitelét.

Az OGYÉI a forgalomba hozatalra engedélyezett kábítószert (K1, K2, K3 kategóriák) és pszichotróp anyagot (P1, P2, P3, P4 kategóriák) tartalmazó gyógyszerek teljes körének adatait a fent hivatkozott listában közzéteszi.

Amennyiben bizonytalan a gyógyszer besorolását illetően forduljon Intézetünkhöz:

Kábítószerügyi Főosztály elérhetősége:

https://www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugyi_foosztaly_elerhetoseg/

Formanyomtatványok elérhetősége:

https://www.ogyei.gov.hu/formanyomtatvanyok_root/

Vonatkozó jogszabályok:

– a Kormány 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

– 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülőgyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről,írja a ogyei.gov.hu

Hivatalos NAV információk! Mindenkinek fizetni kell! – Ezt visszamenőlegesen is behajtja a NAV !

Minden Magyarországon élő személynek kötelező fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot (tb), akkor is, ha nem szorul orvosi kezelésre.Több mint százezer tanuló hamarosan megszerzi az érettségit és még nyáron kiderül, hogy felvételt nyernek-e az egyetemre. Amennyiben nem veszik fel a gyereket és munkahelyet sem talál, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy az egészségügyi ellátási jogosultsága ősszel lejár.Az iskola után is érdemes figyelni.

A diákigazolvány lejárta után 45 nap türelmi idő vonatkozik a tanulókra, ezt követően fizetniük kell maguk után a tb-t a NAV-nak. Megtehetik a szülők, hogy nem fizetik a járulékot gyermekük után, de utólag visszamenőlegesen minden egyes be nem fizetett forintot behajthat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Ugyanez a szabály vonatkozik a nyáron diplomázó felsőoktatásban tanuló hallgatókra is. Ha nem találnak állást, akkor december 15-től az egészségügyi hozzájárulási díjat – havonta 7050 forint – be kell fizetniük maguk után.

Mindenkinek kötelező tb-t fizetni

Ennek oka, hogy minden Magyarországon élő személynek kötelező fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot (tb), akkor is, ha nem szorul orvosi kezelésre. Ha valaki nem fizet, arra előbb-utóbb felfigyel a NAV és az elmaradást visszamenőlegesen is behajtja.

Azok a hallgatók, akiknek nappali tagozatos hallgatói jogviszonya van, de halasztanak, azoknak az ellátási jogosultsága továbbra is él.

Kibukik, ha valaki nem fizet

2009 óta minden orvos-beteg találkozó alkalkalmával jogviszony-ellenőrzés történik a TAJ- szám alapján. Ha az ellenőrzés során felvillan a piros lámpa, akkor a jogviszony rendezetlen.

Az OEP a jelzés után megküldi a rendezetlen jogviszonyú személy adatait a NAV-nak, majd a hivatal felszólítja a magánszemélyt a szolgáltatás jogosultságának igazolására.

Ha az egyén nem tudja igazolni hitelt érdemlően a jogosultságot, akkor a NAV megkezdi az elmaradt járulékok behajtását.

Fizetési nehézség esetén az adózók kérhetnek fizetési könnyítést: részletfizetést vagy fizetési halasztást.
2007-től lépett életbe az a szabályozás, mely szerint a magánszemély amennyiben nem biztosított, és egyéb jogcímen sem áll fenn jogosultsága, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
Havonta küldik a listát a nemfizetőkről

Tavaly összesen 322 503 esetben adott át rendezetlen jogviszonyról adatokat az OEP a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak.

Mindenkit el kell látni

A hirado.hu kérdésére, hogyha valaki nem fizeti a tb-t, de orvosi kezelésre szorul, akkor ki kell-e fizetnie a kezelés díját, az OEP közölte: rendezetlen jogviszony esetén is jogosult a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások teljes körére a beteg, azaz nem kell megfizetnie az ellátások költségét, de az adatai átadásra kerülnek a NAV részére.

„Kockázatközösség, amelyben a részvétel kötelező”

Kérdésünkre, hogy miért kötelező fizetni a tb-t, az OEP közölte: a törvény alapján „a társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait, illetve a hazánkban munkát végző természetes személyeket magába foglaló kockázatközösség, amelyben a részvétel kötelező”.

90 nap után érdemes résen lenni

Aki dolgozik, attól a munkáltató automatikusan minden hónapban levonja a járulékot. Nem kell fizetnie annak, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy más szolgálati jogviszonyban áll, illetve aki álláskeresési támogatásban, táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

Az álláskeresési járadék lejárta után – 90 nap – viszont fizetni kell, egészen addig, amíg az érintett nem talál új állást.

Ha valakinek tehát megszűnik a munkaviszonya, a tanulói jogviszonya, vagy más okból megszűnik a járulékfizetés, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie a NAV-hoz és ezt a fizetési kötelezettséget 15 napon belül kell bejelenteni a T1011-es számú adat- és változásbejelentő lapon. A járulékfizetést bármelyik NAV ügyfélszolgálaton intézhetik az érintettek.

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék (tb) összege havonta
2012 2013 2014 2015 2016
6390 forint 6660 forint 6810 forint 6930 forint 7050 forint

A NAV a hirado.hu-val azt közölte, hogy 2015-ben több mint 208 ezer fő fizetett havi átlagban egészségügyi szolgáltatási járulékot. A fizetés történhet csekken, átutalással vagy bankkártyás befizetéssel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ügyfélszolgálatain.

Ha végképp nem tudják fizetni, ezt tehetik

Azok az emberek, akik végképp nem tudják befizetni a járulékot, azoknak érdemes a

Ha indokolt, az állam egy évig átvállalja a járulékfizetési kötelezettséget. Ennek feltétele, hogy a családban élők esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 százalékát, ami 2016-ban 34 200 forint.

Amennyiben valaki egyedül él, abban az esetben a mindenkori öregségi nyugdíj (28 500 forint –szerk.) 150 százalékát nem haladhatja meg a jövedelme, amely 2016-ban 42 750 forint. Azaz, ha valaki havonta 45 ezer forintból egyedül él, az nem kaphat könnyítést.

A fizetési kötelezettséget egy évig tudja átvállalni az állam, ha ez az idő letelik, újra kell igényelni a segítséget.

Mindenki ellenőrizheti a tb számláját

Olykor az is előfordul, hogy a munkavállaló azt gondolja, hogy rendezett a jogviszonya, de az orvosnál mégis felvillan a piros lámpa.

Ennek elkerülése végett érdemes figyelemmel kísérni a járulékbefizetéseket.

Egyrészt a dolgozó a munkahelyétől kérhet igazolást a társadalombiztosítási nyilvántartásba vételéről, másrészt az Ügyfélkapun keresztül lekérdezhető a tb egyéni számla. Azaz a munkavállaló az Ügyfélkapu segítségével pontosan ellenőrizheti, hogy bejelentették-e, illetve a munkabére után a megfelelő járulékot megfizették-e.

Ide fordulhatnak, ha rendezetlen a jogviszony

Bármelyik NAV-ügyfélszolgálaton is könnyedén lekérdezhető, hogy minden rendben van-e járulékfizetéssel kapcsolatban.

Amennyiben probléma merül fel, érdemes először a munkáltatóval tisztázni a helyzetet, mert elképzelhető, hogy valamilyen technikai, adminisztratív hiba miatt rendezetlen a járulékfizetés.

Ha nem technikai hiba van a háttérben, akkor a munkáltatóval kapcsolatos kifogásokat az illetékes Kormányhivatalok munkaügyekkel foglalkozó szervénél érdemes jelenteni.

Forrás : hirado.hu

Napokon belül lejár Szilágyi István fiának a letartóztatása!Összefogtak a szomszédok hogy megvédjék a színészlegendát!

Nagy megbotránkozást váltott ki nemrégiben Szilágyi László esete a magyar emberek közt.Szilágyi Istvánt saját fia olyan brutálisan bántalmazta hogy rohammentő szállította el a színészt a lakásából.Szilágyi Pétert előzetes letartóztatásba helyezte az ügyészség ami hamarosan lejár.A színésznek több bordája is eltört, mégis várja, hogy fia visszatérjen közös otthonukba. A szomszédok azonban elhatározták, sokkal jobban figyelnek majd Szilágyi bácsira és feleségére, és ha kell, beavatkoznak, hogy soha többé ne essen bántódása.

A szomszédok elmondták hogy Szilágyi fia nagyon kötekedős agresszív férfi főleg ha felönt a garatra.Több esetben is bántalmazta édesapját amit következmények nélkül maradtak.A szomszédok eldöntötték hogy nagyon fogják figyelni Pétert ha kiengedik az előzetesből,nehogy megismétlődjön az eset újra. Azonban Szilágyi István nem kér a szomszédok segítségéből és várja hogy fia hazaérkezzen a családhoz.Nem kell engem és a fiamat figyelni! Nem kell engem megvédeni tőle. Nem fog már bántani… Most kaptam tőle egy levelet, amiben tulajdonképpen bocsánatot kér a maga módján. Remélem a jövő héten hazajöhet- mondta Szilágyi.

Meghalt az ikonikus magyar tévés, Nagy György.

Meghalt az ikonikus magyar tévés, Nagy György.A televíziós halálhírét családtagjai és ismerősei a facebookon osztották meg. Halálának okát még nem tudni, Nagyot azonban négy évvel ezelőtt gyomorrákkal műtötték. Kivették gyomrának jó részét, majd kemoterápiával kezelték.

Idén februárban 45 év munkaviszony után közös megegyezéssel távozott a köztévétől – ezt a Bors írta meg – és nyugdíjba ment. Akkor úgy nyilatkozott, hogy mióta nyugdíjba ment, többet dolgozik mint annakelőtte, részt vett a Ridikül című műsor készítésében is.

Legutóbb a Story Gálán találkozhattunk vele, szintén februárban: A legjobb televíziós személyiség díjat kapta meg. Személyesen vette át a szemmel láthatóan gyenge, nagyon lefogyott tévés, aki lányának és párjának köszönte meg a díjat:

Nagy György a Story gálán / Fotó: Isza Ferenc

Közleményt adtak ki a teljes magyar lakosság részére!

Meghosszabbították a hőségriasztást

Meghosszabbította a hőségriasztást Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár szerdán 24 óráig – tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-t.

A tárca emlékeztetett: a másodfokú hőségriasztás eredetileg múlt csütörtöktől hétfőn 24 óráig volt érvényben.

A hosszabbításnál az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzéseit, illetve az Emmi illetékes osztályának javaslatát vették figyelembe.

A másodfokú hőségriasztás az ország egész területére vonatkozik – tették hozzá.

Megterheli az egészséges szervezetet is a nagy hőség

A közlemény szerint a nagy hőség megterheli az egészséges szervezetet is, így bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.

A meleg az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, ezért kérik, hogy fokozott óvatossággal vezessenek.

Emellett arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban mindenki különösen ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását, és lehetőség szerint 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző napon.

Azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelem weboldalán az alábbi linken: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/lakossag/hoseg/klimatizalt_helyisegek_listaja_2017.xls – olvasható a közleményben.

Forrás : hirado.hu

Aggasztóan néz ki a férfiak álomnője Balázs Klári!

Nagyon meglepődött a közönség amikor mikor a Balatoni nyár című műsor vendégeként fellépett Korda György és felesége Balázs Klári.A díva vörös hajjal és nagyon lefogyva érkezett meg a forgatásra,többen valami egészségügyi problémára gyanakodtak Balázs Klárival kapcsolatban.A művésznő aki azonnal megnyugtatott mindenkit, semmi ok aggodalomra.

Szűk egy évvel ezelőtt kezdtem el egy új étrendet, tudatos imidzsváltásban vagyok. Befejeztem a szőkeséget is! Aki igazán ismer, azt tudja, hogy nem vagyok megszállottja a száz évvel ezelőtti külsőmnek. Tény, a hajam picit rövidebb lett, mint szerettem volna, de egészséges, és hamar meg fog nőni. Másfél centit növekszik egy hónapban
– mondta Klárika.

Magyar és migránscsaládokból álló falvakat hoznának létre Magyarországon,íme a tervek.


Vegyes, magyar és migránscsaládokból álló falvat hozna létre Magyarországon az átláthatatlanul működő Migration Aid. Az ötlet a társaság egyik igazgatósági tagjától származik, aki egyúttal a Sirius.Help alapítója is – írja a Magyar Idők.

A „migránsfalvak” létrehozásának gondolatával nem Franziska Keller, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség EP-képviselőcsoportjának társelnöke játszott el először – írja mai számában a konzervatív napilap.

A Magyar Idők szerint ugyanis az ötletet a Migration Aid (MigAid), illetve a hozzá kapcsolódó Sirius.Help csoport 2015 óta népszerűsíti Magyarországon. Az eredetileg Sirius.One elnevezésű projekt keretében olyan „kísérleti életteret” akartak létrehozni, ahol „az európai befogadó államok önkéntesei és a menedékre jogosultak” – összesen mintegy 600-1000 ember – „közösen élnek és dolgoznak”. A Sirius.Help állítólag tavaly nyáron kivált a Migration Aidből, és azóta független, jogi személyiséggel nem rendelkező civil kezdeményezésként működik. Az „anyaszervezet” programpontjai között viszont továbbra is szerepel a fent említett kezdeményezés, immár menedékfalu elnevezéssel, kétséget sem hagyva afelől, hogy a megvalósítást hazánkban képzelik el.

Érdemes megemlíteni, hogy a mig­aidesek emellett Budapesten szeretnének egy vagy több 300-400 négyzetméteres ingatlant szerezni, amely – mint írják: „Rövidebb időszakokra átmeneti otthona lehetne néhány családnak is, akiknek a vámosszabadi vagy kiskunhalasi menekülttábort el kell hagyniuk”.

A Sirius.Help csoport, illetve a migránsfalvak koncepciójának kidolgozója Siewert András, a Migration Aid igazgatósági tagja volt. A férfi, mielőtt két éve csatlakozott a migránssegítőkhöz, a Sirius Közösségépítő Szociális Szövetkezet vezető tisztségviselőjeként egy önfenntartó ökofalu létrehozásán munkálkodott, ami lakosainak összetételétől eltekintve alapvetéseiben azonos a menedékfaluval.

A társaságok szoros együttműködését jelzi továbbá, hogy a MigAid egy olyan szentendrei házban raktározza a tárgyi adományokat, amely Siewerthez köthető. A Migration Aid – a magyar Himnusz megcsonkítására épülő plakátkampányán kívül – egy ideje nem is jelentkezett saját akciókkal. 2016 szeptembere és 2017 áprilisa között például abban merült ki a tevékenysége, hogy támogatta a Sirius.Help tranzitzónákban végzett munkáját. A két társaság mindeddig nem számolt el a pénzügyeivel. További részleteket a Magyar Idők oldalára kattintva tudhat meg.

PS/Magyar Idők, fotó: migrationaid.org

Betörtek egy letelepedési kötvényt forgalmazó céghez, több mint félmilliárd forintnyi készpénzt vittek el

Vagy 80 rendőr nyüzsgött itt reggel. Minket is kikérdeztek, de sokat nem tudtunk segíteni.”

Ezt egy Hajós utcában működő bolt eladója mondta, amikor a szomszédjukban történt betörésről kérdeztük. A környéken szinte mindenhol tudták, hogy

április elején, egy péntekről szombatra virradó éjszaka törtek be az Arton Capital nevű cég irodájába.

Az Arton Capital az egyik vállalkozás, ami magyar letelepedései kötvényeket forgalmaz külföldön. A konstrukcióban tehetős külföldiek 300-400 ezer euró (90-120 millió forint) befizetéséért cserébe magyar letelepedési engedélyhez jutnak, amivel aztán szabadon mozoghatnak egész Európában, a befizetett pénzt pedig öt év után visszakapják. A kötvények piaca négy vállalkozás között volt leosztva, mindegyikük csak bizonyos országokban forgalmazhatott. Az Arton többek között az arab országokban, Afrikában, és Ázsia egyes részein árulta a magyar értékpapírokat.

A betörés április 7-ről 8-ra virradó éjszaka történt. Az Artonnak a cégbírósági adatok szerint a Vi. kerülteben, a Hajós utca 25-ben van a székhelye, de maga az iroda a háztömb Ó utcai oldalról nyílik. Úgy tudjuk, hogy itt támadtak a betörők, akik több millió euró készpénzt vittek el, és a letelepedési üzlettel összefüggő bizalmas dokumentumokhoz is hozzáférhettek.

Az Arton Capital irodájának Ó utcai bejárataFotó: Halász Júlia

Információink szerint a rendőrség hatalmas erővel mozdult rá az ügyre. Úgy tudjuk, hogy nagyon sok tanút hallgattak meg, mindenkit megpróbáltak behívni a Teve utcába, aki a mobil cellainformációk alapján a betörés idején a környéken volt. Ez a belvárosi helyszín miatt akár ezernél is több embert jelenthet.

A politikai nyomás miatt zajlik a nyomozás ilyen nagy hévvel

– ezt mondta az egyik forrásunk. A dolog azért kelt a rendőrségen belül is ellenérzéseket, mert erőszakkal nem járó vagyon elleni bűncselekmények esetén szokatlan, hogy ekkora erő mozduljon meg. Volt a testületben, aki egyértelműen a letelepedési kötvényüzlet politikai érzékenységével hozta össze a nyomozásra csoportosított jelentős erőforrásokat, volt, aki az Arton irodájában található érzékeny papíroknak tulajdonította a megkülönböztetett figyelmet.

A kihallgatásokon egyébként a potenciális tanúknak sem árulták el pontosan, hogy milyen ügyben nyomoznak. A rendőrök csak annyit közöltek, hogy az Oktogon-Nyugati-Deák tér háromszögben történt egy több millió eurós betörés.

A cikk megjelenése előtt megkerestük a rendőrséget és az Arton képviselőit is. A rendőrség a nekik küldött kilenc konkrét kérdésre, például hogy pontosan mennyi pénzt vittek el a tolvajok, vagy hogy hány tanút hallgatnak meg az ügyben, azt válaszolta, hogy

„Megkeresésével kapcsolatosan kérjük, hogy annak érdemi megválaszolása érdekében, annak tartalmát pontosítani szíveskedjen.”

Nehéz elképzelni, hogy április elején több hasonló bűncselekmény is történt Budapesten, és ezért a rendőrségen ne tudtak volna pontosan válaszolni a kérdéseinkre, ha akarnak.

Az Artont telefonon és emailben is kerestük, visszahívást ígértek, de a cikk megjelenésééig nem jelentkeztek.

A letelepedési kötvényprogramot 2013-ban indították el Magyarországon, az ötlet elvileg Rogán Antaltól jött, aki akkor az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke volt. A bizottság pályáztatás nélkül választotta ki azokat a jellemzően offshore hátterű cégeket, amik jogot kaptak a kötvények árusítására. A hivatalos indoklás az volt, hogy a kötvényeken keresztül olcsón jut pénzhez az állam, de haszon valójában a magántulajdonban lévő forgalmazóknál csapódott le, az állam rosszul járt az üzlettel. Ezek a vállalkozások összességében százmilliárd forintnál is többet kereshettek a kötvényeken.

A programban résztvevő cégeket összefüggésbe hozták már Rogán Antal propagandaminiszterrel, Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadóból lett médiaszultánnal, és szélesebb értelemben vett fideszes elittel.

A program botrányai után már októberben arról volt szó, hogy a kormány leállítja a kötvények forgalmazását. Végül a papírokat kibocsájtó Államadósság Kezelő Központ idén januárban jelentette be, hogy március 31-től megszűnnek a kötvények. Egy héttel ezután történt a betörés az Arton irodájában.

Az utóbbi hetekben arról hallani, hogy a 2018-as választások után újraindíthatják a letelepedési kötvényprogramot.

Közreműködött: Sarkadi Zsolt Forrás:444.hu

Harmadfokú készültség a Balatonon: 70-szer 50 méteres olajfolt úszik a vízen

Harmadfokú vízminőségi védelmi készültséget rendeltek el a Balatonon, mivel egy nagyjából 70-szer 50 méter kiterjedésű olajfolt úszik a Keszthely és Gyenesdiás közötti szakaszon – tájékoztatta a Kossuth Rádiót az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóreferense.Siklós Gabriella elmondta: a szakemberek a partról és Siófokról is elindultak a helyszínre, az olajfoltot körbekeríteni illetve semlegesíteni, a környéken azonban vihar várható, ez megnehezítheti a szakértők munkáját.Írja a hiradó Tájékoztatást nem kaptunk hogyan is került ez a brutális mennyiségű olaj a Balatonba.