Havi 55 ezer forintos támogatást kaphatnak a nyugdíjhoz közel állók! Ez sokaknak nagyon jó hír!Itt tájékozódhat

Újabb ellátás összege emelkedik január 1-től, amire sokan nem is számítottak! A
nyugdíj előtti álláskeresési segély összege bruttó 55.080 forint/hó összegre nőtt 2018. január 1-től!
A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei
munkaügyi központ kirendeltsége állapítja meg.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki >>>>
álláskeresőnek minősül,
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát
kimerítette,
a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését
követő három éven belül betöltötte,
rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély időtartama >>>
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtását követő nap.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra nem szerez jogosultságot.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése >>>

Ha az álláskereső:
terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre
való jogosultságának megállapítását jelenti be,
előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,
keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a mindenkori minimálbér 60
százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka.
az álláskeresési járadék folyósításának időtartamára, amennyiben a szünetelés alatt folytatott,
illetve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony eredményeként álláskeresési járadékra
szerzett jogosultságot,
90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési
kötelezettségét elmulasztja.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának megszüntetése >>>>
Ha az álláskereső: kéri, törlik a nyilvántartásból
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá
olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
meghalt.

Forrás : http://tudastar.munka.hu

Elvált szülők figyelem!!Állami támogatás jár nektek,akár 6 évre visszamenőleg is!Íme a részletek!

Akár 6 évig is megelőlegezheti az állam a gyermektartásdíjat! – így változott a támogatás!

Így változott a gyermektartásdíj megelőlegezése

Mely esetben lehet a gyermektartásdíjat megelőlegezni?A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor,– ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen,– a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást, nyújtani, feltéve, hogy a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét (57.000,- Ft,).

Ki kérheti a gyermektartásdíj megelőlegezését?A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig.

Milyen iratokat kell a kérelemhez csatolni?A kérelemhez csatolni kell:– a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,– nagykorú gyermek esetén a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot,– a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot.

Áprilistól támogatást igényelhet szinte bárki tetőcserére, tetőjavításra, tetőszerkezet-felújításra, emellett felújításra, hő­­szigetelésre, új kazánra, fűtéskorszerűsítésre, ablakok cseréjére, kéményfelújításra is.

Április 24-től támogatást igényelhet szinte bárki tetőcserére, tetőjavításra, tetőszerkezet-felújításra, emellett felújításra, hőszigeteltre, új kazánra, fűtéskorszerűsítésre, ablakok cseréjére, kéményfelújításra is,írja számtalan weboldal.Oldalunk utána járt a valós igazának és sajnos nincs lehetőség ezeknek a támogatásoknak az igénybevételéhez.Ne dőlj be az álhíreknek.

Friss Hír!! Minden család 115 ezer forintos támogatás kaphat!

A kedvező adó-, és járulékfizetési feltételek miatt a bérjellegű kifizetéseknél jobban megéri az iskolakezdési támogatás a munkaadó számára, ezért valószínűleg idén sokkal többen döntenek majd mellette.

Ez a bruttó minimálbér 30 %-áig adható, ami idén 38.295.- forintot jelent a családoknak, és ezt gyermekenként évente egyszeri alkalommal mindkét szülőnek adhatják a munkaadók. A juttatást szeptember hónapban adják a jogosultaknak,
Az utalvány formájában kapható cafeteria elem felhasználása szigorúan szabályozott, csak az általános-, és középiskolás gyermekek számára szükséges taneszközök, tankönyvek és ruházati termékek vásárolhatóak belőle kb. 14 000 üzletben.

Fontos tudnivaló, a munkáltató dönthet úgy is, hogy mindkét szülő kap iskolakezdési támogatást még abban az esetben is, ha ugyanott dolgoznak. Feltétel az is, hogy a szülő legyen családi pótlékra jogosult. Az utalvány felhasználható az említett célokra a tanév első napját megelőző 60. naptól egészen az érintett naptári év utolsó napjáig.

1 gyermek után 38.295 forint
2 gyermek után 76.590 forint
3 gyermek után 114.885 forint
4 gyermek után 153.180 forintAz iskolakezdési támogatás, mint választható cafeteria elem nagy segítség azoknak a családoknak, akiknek problémát okozna a tankönyvek és a tanszerek beszerzése.
A munkaadójánál tájékozódhat a lehetőség részleteiről, de akár online is megismerheti a témát, hogy azokat előnyére fordítva a lehető legjobban ki tudja használni.

►► KÉRJÜK OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

Régen is meghaltak a gyerekek, és most is meg fognak.Kérjük szánj egy percet erre a videóra!

A következő videó láttán az ember szíve megszakad. Attól megszakad a szívem, hogy belegondolok, nem hogy minden nap ezzel szembesülni, ebben élni. Őszintén mondom, MINDEN tiszteletem az övék!!Maximális respekt a dolgozóknak. Igazi hősök vagytok,erre nagyon sokan nem lennénk képesek.Kérjük aki teheti támogassa a Tabitha-házat.

Aki szeretne adományozni nekik, itt pár kattintással az OTP SimplePay rendszerén keresztül kártyával megteheti: http://www.tabitha.hu/adomanyozas 1%-ot nem fogadhatnak, de a Baptista Szeretetszolgálatnak a BSZA 18485529-1-42 adószámmal, illetve a Magyarországi Baptista Egyháznak a 0286 technikai számmal küldött összegekből ők is részesülnek.

 

Kérjük oszd meg a videót,mert nagy szükségük lenne a támogatásra.

1 millió forinttal segíti meg a kormány a munkanélkülieket! Íme a részletek!

Az Ifjúsági Garancia projekt célja
A fiatalok belépésének segítése a munka vagy a tanulás világába, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal, vállalva, hogy a munka vagy tanulás világába történő ajánlat megtételére meghatározott időn belül (ez jelenleg hat hónap) kerüljön sor a fiatal számára.

Az Ifjúsági Garancia projekt célcsoportjai
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon — akár szolgáltatást, közvetítést igénylőként — nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyilvántartásában a projektbe vonást megelőzően még semmilyen módon nem szerepeltek.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 25-64 év közötti korcsoport számára az “Út a munkaerőpiacra” programok állnak rendelkezésre.

Az Ifjúsági Garancia projekt elemei
A fővárosi/megyei kormányhivatal az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek a járási/kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán, amelynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül:

Képzési költség támogatása
Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költség támogatása
Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása
Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása
Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

Bérköltség-támogatás
Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése
Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

Vállalkozóvá válás támogatása

Lakhatási támogatás
Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése
Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás
Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása
Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

További tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához!

Figyelem!!600 ezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető,használt személygépkocsi vásárlására!Itt letölthető a formanyomtatvány!

Támogatás összege : új autó esetén 1 millió forint, használt autó esetén 600 ezer forint.
A támogatás készpénzre nem váltható!
A személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételére a Duna Lízinggel megkötött kölcsönszerződés keretében van lehetőség.

A használt gépkocsi vásárlásához önerőként minimum a gépjármű bruttó vételárának 25%-a szükséges

A támogatás iránti igényt a lakhely szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügy Osztályánál kell benyújtani, melyre évente kétszer van lehetőség.

Támogatásra jogosultak a súlyos mozgáskorlátozott személyek, értelmi fogyatékos, autista, látási-, valamint hallási fogyatékos, továbbá a kromoszóma-rendellenességgel élő emberek.

A támogatással megvásárolt gépkocsi forgalomba helyezési, illetve átírási költségei minden esetben a jogosultat terheli, összege az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változhat.

A szükséges dokumentumokat a kormányhivatalok által rendszeresített kérelemnyomtatványok tartalmazzák, amelyek elérhetőek az illetékes hivataloknál személyesen vagy letölthetőek a hivatalok honlapjáról.

Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges iratok listája:

1. Jogosultságot megállapító határozat

2. Aláírt szándéknyilatkozat (letölthető nyomtatvány)

3. Fényképes azonosító okiratok,amelyek lehetnek:

  • személyi igazolvány (kiskorú esetében is) és lakcímkártya, vagy
  • útlevél és lakcímkártya, vagy
  • kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat (kiskorú esetén, vagy egyenes ági rokon az üzembentartó

4. Adókártya, vagy igazolás adóazonosító jelről

5. Jövedelemigazolás, melynek elfogadható formái:

  • munkáltatói igazolás és a jövedelem 2 havi igazolása ( legfrissebb, utolsó 2 havi bankszámlakivonat, vagy a két utolsó készpénzátvételi bizonylat a jövedelemről, vagy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított SZJA igazolás)
  • nyugdíj esetén nyugdíj igazolás és ennek legfrissebb kéthavi jóváírásának igazolása (2 havi bankszámlakivonat, vagy kettő rendszeres pénzbeli ellátást igazoló szelvény)

6. Állandó lakcímre szóló, egy hónapnál nem régebbi közüzemi számla, és az ahhoz tartozó befizetés igazolása. Amennyiben a közözemi számla nem az ügyfél, vagy a vele azonos lakcímen élő házastárs/élettárs/szülő/gyermek nevére szól, minden esetben szükséges egy nyilatkozat, amelyben a számlán szereplő személy nyilatkozik, hogy a közüzemi számlákat ügyfelünkkel közösen fizetik. (letölthető nyomtatvány)

7. Szállítást végző személy nyilatkozata (letölthető nyomtatvány)

8. Forgalmi engedély és Eurotax másolata (használt autó esetén)

A jogosult törvényes képviselője (Szállítást végző személy határozat alapján) esetén ugyanúgy a fenti dokumentumok szükségesek.

Minihitel termék esetében az 5. és 6. számú dokumentumok benyújtása nem szükséges!MTI/Kovács Tamás

Forrás :http://lehetosegauto.hu 

Családi házban élők figyelem: teljes körű felújításra pályázhat 2018 Áprilistól! Itt található minden fontos részlet!

Óriási anyagi támogatásra számíthatnak azok 2018 tavaszától a családi házban élők! Érdemes időben gondolkodni, mivel rengetegen jelentkezni fognak a pénzért, azonban a kormány megnyugtatta a lakosokat: a tervek szerint szinte mindenkinek jutni fog abból az Európai Uniós forrásból amit erre szántak.

Az NFM (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 2018. áprilisától 2 milliárd forintot oszt szét a családi házban élők, ‘Fejleszd az otthonod’ program keretében. A fűtésrendszer cseréje mellett, a szigetelésre, nyílászárók cseréjére is támogatást nyújt az állam. 2017-ben a vissza nem térítendő rész 40% volt, ami ugye 60% önerőt igényelt, ezért annak ellenére, hogy rengeteg család igényelte volna meg a támogatást, önerő nélkül nem tehették meg.

A ‘Fejleszd az otthonod’ program lényege, hogy a forrás 90% vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakosságnak, bizonyos szociális rászorultság megítélése esetén ez 100%-ra nőhet, tehát egyáltalán nem lesz szükség önerőre vagy kisebb méretű hitelre sem.

Figyelembe véve azt hogy évek óta nem volt ilyen mértékű támogatás, a program szervezői hatalmas erőket mozgatnak meg a napokban, hogy felkészüljenek az igénylésekre.

‘Az igénylés módja nagyon egyszerű lesz és nem fog sok papírmunkával járni, ez a mi munkánkat is segíti majd. Hamarosan közzétesszük az igénylések pontos helyszínét és időpontját, de biztosítunk mindenkit arról, hogy lehetősége lesz részt venni a programban!’ – mondta Szabó Zsolt.

Oszd meg ezt a hírt, hogy ne maradjon le róla senki! Ez most hatalmas lehetőség mindenki számára!
Forrás

Tizenkétezer forint jóváírást kap a gáz- vagy a távfűtési számlából minden család!Íme a részletek!

A téli rezsicsökkentés egyszeri döntés, amelynek lényege, hogy minden háztartás 12 ezer forint jóváírást kap a következő negyedévben a gáz- vagy a távfűtési számlából – tájékoztatott a csütörtöki Kormányinfón Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A napokban a miniszterelnök gazdasági évadnyitót tartott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol a jelenlévőknek összefoglalta a választások gazdasági tétjét is – számolt be az elmúlt hét fontos gazdasági eseményéről Lázár János. A kormányfő az évadnyitón elmondta: négyszázalékos gazdasági növekedés elérése a cél. Orbán Viktor az eseményen kiemelte azt is, hogy a költségvetést a választás nem befolyásolhatja. „A Fidesz nem gondolkodik választási költségvetésben” – tájékoztatott Lázár János.

 

A miniszterelnök Lázár János beszámolója szerint arról is beszélt: 2018-ban 2,3 százalék lesz a költségvetési hiány, és 4 százalékos a bővülés. Ha ez a bővülés most és a következő években is megmarad, akkor a munkavállalók számíthatnak a jövedelem további növelésére, illetve ez megalapozza a folyamatos nyugdíjemelést is, valamint a családoknak járó adókedvezmény is biztosított lesz. A miniszterelnök az eseményen ezzel összefüggésben sikeresnek ítélte és kiemelte a Nők 40 programot is, amelynek a megőrzése is a következő időszak fontos célkitűzése.

Modern falu program indul, gyorsvasutak, autópályák épülnek

A kistelepülések felzárkóztatását célzó Modern falu program indítását is bejelentette Orbán Viktor a gazdasági évadnyitón, illetve beszélt arról, hogy Közép-Európa vonatkozásában hazánk pozícióját infrastrukturális beruházásokkal szándékoznak erősíteni, így például megépül a Budapest–Varsó és a Budapest–Kolozsvár gyorsvasút épül, elkészül a Miskolc–Kassa, valamint a Pécset Horvátországgal összekötő autópálya is – idézte fel Lázár János.

12 ezer forint jóváírás háztartásonként

Lázár János a téli rezsicsökkentésről szólva elmondta: az egyszeri döntés, amelynek lényege, hogy minden háztartás 12 ezer forint jóváírást kap a következő negyedévben a gáz- vagy a távfűtési számlából. Hozzátette, hogy emellett megemelik a szociális tűzifa támogatását is.

Több ellenzéki párt reagált az újabb rezsicsökkentésre

Az MSZP-Párbeszéd szerint nem 12 ezer, hanem 70 ezer forintos támogatást kellene adnia a kormánynak. Mert ez így alamizsna. Ugyanerről beszélt a DK elnöke is. Gyurcsány Ferenc szerint most többet fizetnek az energiáért a családok, mint kellene. Az Együtt igazságtalannak és megkésettnek tartja a kormány döntését.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter ezekre azt mondta, hogy az újabb rezsicsökkentést alábecsülő, és az intézkedést támadó ellenzéki politikusok lenézik a nyugdíjasokat és a rossz körülmények között élőket.

A Fidesz szerint a szocialisták mást mondanak ellenzékben és mást tesznek kormányon. Azt ígérték, hogy nem lesz gázáremelés, aztán kormányzásuk alatt háromszorosára emelték a gáz árát, és elvettek az idősektől egyhavi nyugdíjat. Azt is írta a Fidesz, hogy ha a szocialisták ismét hatalomra kerülnének, megint megtennék, mert ők soha nem a nemzeti érdekeket védik.

Az Erzsébet-utalványokat a következő hetekben kézbesítik

A kormány az Idősügyi Tanács javaslata alapján húsvétkor – immár harmadik alkalommal – tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt juttat minden nyugdíjasnak, mivel a magyar gazdaságnak jók a kilátásai, és „ebből a magyar nyugdíjasoknak is részesülniük kell” – fogalmazott a miniszter. Az utalványokat pedig a következő hetekben kézbesíti a Magyar Posta – mondta Lázár János.

Lázár: A migráció csak az embercsempészeknek hoz hasznot

Két dokumentum tárgyalása zajlik jelenleg az ENSZ előtt, az egyik, hogy mi lesz a menekültekkel – ebben Magyarország együttműködik az ENSZ-szel és minden nemzetközi konvenciót betart; abban a kérdésben azonban, hogy mi van a migránsokkal, akik nem politikai, hanem gazdasági menekültek, nincs egyetértés – szögezte le a miniszter a 111. Kormányinfón. Úgy fogalmazott: a migrációs folyamatot meg kell állítani.

Az ENSZ zászlajára tűzte a migráció megszervezését, a magyar álláspont azonban az, hogy ez káros, s mindenkinek joga van békében és biztonságban ott élni, ahová született – erősítette meg.

A migráció nem tartozik az alapvető emberi jogok közé; „meggyőződésünk, hogy minden embernek joga van békében leélni az életét ott, ahol születik” – emelte ki, hozzátéve: a migráció csak az embercsempészeknek hoz hasznot.

Rendkívül jók a magyar–osztrák kapcsolatok

Lázár János arról is szólt: beszélt Gernot Blümel osztrák kancelláriaminiszterrel arról, hogy „milyen nagyszerű dolog” a Facebook és a közösségi média. Mint elmondta, jó hangulatú beszélgetésen tisztázták, hogy az osztrák fővárosban tett keddi magánlátogatása nem érinti a kétoldalú osztrák–magyar kapcsolatokat. Úgy fogalmazott, hogy a bevándorlás következményeire és hatásaira akart rávilágítani a kedden Bécsben készült, a bevándorláshelyzettel kapcsolatos Facebook-videójával.

Kifejtette: a videóban Bécs egyik városrészében szerzett tapasztalatait akarta bemutatni, nem állt szándékában a bécsiek megbántása. Magyarországnak szólt a felhívás, azt szerette volna érzékeltetni – mondta a miniszter –, hogy az egy választás lehetősége, milyen lesz Budapest vagy más magyar nagyvárosok. Még van arra lehetőség, hogy április 8-án Magyarország elkerülje, hogy bevándorlóország legyen – fogalmazott.

A kormány elkötelezett a magyar termőföld megvédésében

Lázár János az Európai Unió Bíróságának zsebszerződésekre vonatkozó döntésére reagálva közölte: a bíróság döntését betartják, ugyanakkor a kormányfő arra utasította a földművelési minisztert, hogy minden jogalkotási eszközzel akadályozza meg, hogy külföldi magánszemélyek vagy külföldi vállalatok haszonélvezeti jog, illetve zsebszerződés révén magyar termőföldhöz jussanak.

2010-ben 600 ezer hektár volt veszélyben, az azóta meghozott törvények ezt nyolc éven át meg tudták védeni – mutatott rá, az egyetlen olyan hiteles politikai erőnek nevezve a kormánypártokat, amelyek képesek ennek a védelemnek a megteremtésére.

A tárcavezető megjegyezte azt is, hogy a magyar rendelkezéseket vitató külföldi érintettek döntően kártalanítást kérnek, nem fenyeget a korábbi tulajdoni viszonyok visszaállása.

300 ezer forintos,vissza nem térítendő támogatás lakás átalakításra, felújításra! Azonnal igényelheted!Itt vannak a legfontosabb tudnivalók >

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE AKADÁLYMENTES LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ VAGY VÁSÁRLÁSÁHOZ, VALAMINT AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÖBBLETKÖLTSÉGEIRE VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A) AKADÁLYMENTES ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ LEGFELJEBB 300 000 Ft, amennyiben a mozgáskorlátozott személy a) az építtető vagy a vásárló b) az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy élettárs B) MEGLÉVŐ LAKÁSON, LAKÓÉPÜLETEN VÉGZETT AKADÁLYMENTESÍTÉSHEZ LEGFELJEBB 300 000 Ft, AMENNYIBEN A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY a) a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs b) önkormányzati lakás esetében határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.
joghely
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 9-10. §-a

jogosultsagi-feltetel
A TÁMOGATÁST A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY VAGY A VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ, VAGY AZ ÉLETTÁRS IGÉNYELHETI, HA a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.
HA A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ A LAKÁSNAK, LAKÓÉPÜLETNEK NEM TULAJDONOSA, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.
UGYANAZON SZEMÉLYRE TEKINTETTEL akadálymentesítési támogatás ismételten a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető igénybe.
UGYANAZON LAKÁSRA VAGY LAKÓÉPÜLETRE akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. a támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE AKADÁLYMENTES LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ VAGY VÁSÁRLÁSÁHOZ, VALAMINT AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÖBBLETKÖLTSÉGEIRE VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A) akadálymentes ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ LEGFELJEBB 300 000 Ft amennyiben a mozgáskorlátozott személy a) az építtető vagy a vásárló b) az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó (a közeli hozzátartozó fogalom meghatározását lásd külön a Megjegyzés részben) vagy élettárs
B) MEGLÉVŐ LAKÁSON, LAKÓÉPÜLETEN VÉGZETT AKADÁLYMENTESÍTÉSHEZ LEGFELJEBB 300 000 Ft, amennyiben a mozgáskorlátozott személy a) a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs b) ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS esetében határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET A HITELINTÉZETHEZ KELL BENYÚJTANI.
A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:
a) a mozgásszervi fogyatékosságról, illetve a súlyos mozgáskorlátozottságról szóló igazolást (részletesen lásd a Megjegyzés részben).
b) az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést.

HA A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG IGAZOLÁSA CÉLJÁBÓL SZÜKSÉGES IRATOK NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, a súlyos mozgáskorlátozottság előzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALÁNÁL LEHET KEZDEMÉNYEZNI. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.
AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSÁT a hitelintézet végzi, de a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos álláspontjának kikérésére köteles, azonban a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja nem köti.

folyositas
A TÁMOGATÁST AZ ÁLLAM NEVÉBEN A KINCSTÁR NYÚJTJA A FOLYÓSÍTÓ HITELINTÉZET HAVI ELSZÁMOLÁSA ALAPJÁN. A támogatott személy köteles a lakás akadálymentesítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról saját nevére kiállított számlákat bemutatni.
A költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet csak akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel.
A HITELINTÉZET A KÉRELEM ELUTASÍTÁSA ESETÉN az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével.

fellebbezes
HA AZ IGÉNYLÉST A HITELINTÉZET ELUTASÍTJA, AZ IGÉNYLŐ A TÁMOGATÁSRA JOGOSÍTÓ FELTÉTELEKNEK való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a járási hivatalhoz az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.
ELSŐ FOKON A JÁRÁSI HIVATAL, MÁSODFOKON BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA JÁR EL.

megjegyzes
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (a támogatásra való jogosultság szempontjából) MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY: a) a mozgásszervi fogyatékos b) a súlyos mozgáskorlátozott személynek minősülő személy; MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY AKI (a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint): a) állapota miatt a helyváltoztatáshoz a Korm rendelet 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy b) mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapot rosszabbodása miatt nem képes, vagy c) a Korm. rendelet 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható; SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYNEK MINŐSÜL AZ A SZEMÉLY AKI a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint: a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, c) A közlekedőképesség minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. A MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁGOT, ILLETVE SÚLYOSMOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGOT A KÖVETKEZŐ MÓDON KELL IGAZOLNI A TÁMOGATÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEMBENYÚJTÁSAKOR: a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja szerinti iratokkal b) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott. KÖZELI HOZZÁTARTÓZÓ (a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint): a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; AKADÁLYMENTESÍTÉS: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.

igenybenyujtas-helye
Hitelintézet

Forrás :http://info.kezenfogva.hu