9000 doboz cigivel,sorompót áttörve próbált elmenekülni a vámvizsgálat elől egy férfi Záhonynál.

Hirdetés

Egyterű gépkocsi sofőrjét ellenőrizték a pénzügyőrök Záhonynál. A belépésre jelentkező kettős állampolgárságú férfit a szokásos rutinellenőrzés után a másodlagos vizsgálati helyre irányították, azonban a sofőr a lezárt sorompókat áttörve elhajtott a helyszínről.

A pénzügyőrök Záhony belterületén találtak rá a járműre. Sydney, a szolgálati kutya dohányt jelzett az autóban, ezért trélerrel visszaszállították azt a határállomásra.

A jármű speciálisan csempészetre kialakított csomagtartójából, tetőtér kárpitjából, ülés alatti üregeiből, valamint a hátsó ajtókból mintegy 9 ezer doboz cigaretta került elő. A vizsgálat alatt az autó sofőrje az útleveléért visszament a határra. Elmondta, hogy egy közeli étterem volt a szállítmány célállomása, ahol 50 ezer forintot kapott volna.

A NAV munkatársai a több mint 8 millió forint értékű csempészárut és az átalakított gépkocsit lefoglalták, a sofőr ellen pedig költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. A férfi ezen kívül 17 millió forint vámigazgatási bírságra is számíthat.

– NAV –

Győzike háborút indít mert lelkileg tönkretették!Videó

Hirdetés

Ki ne halott volna Győzike Navos ügyéről az országban.Hatalmas adótartózás miatt végrehajtást rendelt el elenne a Nav.Győzik nevén semmilyen vagyon, ingatlan sincs,családi házuk is lánya nevén van.A hatóság közel 200 millió forintot vett bűnügyi zár alá,ami  Győzike állítása szerint Evelin lánya öröksége.December 7-én, egy nyilvános árverés keretében,elárverezik bútoraikat,és nagy értékű luxuscikkeiket is. Győzike: Háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek,celebünk állítása szerint az ítélet nem jogerős,így jogtalanul foglalta le a hatalmas vagyont az adóhatóság,ezt a hozzá messze álló kereskedelmi csatornán jelentette be.Az üggyel kapcsolatban megszólal Győzike szóvivője,aki pontosan elmondja mi a helyzet az üggyel kapcsolatban.

Figyelmeztetést adott ki a Nav az Erzsébet utalványokkal kapcsolatban!!

Hirdetés

Karácsonyi utalvány melynek értéke 10 ezer forint lesz!!!Nyugdíjasoknak többsége nem látott még soha életében papírra nyomtatott két darab utalvány ezt pedig óriási problémát jelent sokan panaszkodtak tavaly is hogy csak 5000 Ft értékű utalványt kaptak a megígért 10000 helyett.Ha például kaptak két darab kétezres lapot és egy darab ezres lapot akkor nem 5000ft hanem a megígért 10000 Ft ( 4 000+4000 + 2000) érték utalványt kapták meg. Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyugdíjasoknak juttatott Erzsébet utalványokkal kapcsolatban kiadott egy hivatalos állásfoglalást amely szerint az utalványt csekély értékű ajándéknak minősül ezért az utalványokkal kapcsolatban semmilyen közteher nem terheli a juttatásban részesült nyugdíjasokat

Fontos közleményt tett közzé a NAV a családi pótlékra jogosult családoknak!

Hirdetés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban
Szja tv.) 2016. december 31-éig hatályos 71. § (1) bekezdés e) pontja alapján
béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak
iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként,
tanulóként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész.

E § alkalmazásában iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a
munkáltató a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő
oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját
megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz,
ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában
kibocsátott – utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő
magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek,
tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-
állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló
ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot)
vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele
közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság
feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz.A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban
Cst.) 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján nevelési támogatásra (családi
pótlékra) jogosult – többek között – a szülővel együtt élő élettárs, ha az
ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel
élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás
megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított
közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő).

Az iskolakezdési támogatás igénybevételére jogosult a vér szerinti szülőnek
nem minősülő élettárs is, amennyiben a Cst. alapján családi pótlék
ellátására jogosult szülőnek minősül és megfelel az Szja tv.-ben előírt
valamennyi feltételnek.

A fent leírtakat nem befolyásolja az a tény, hogy 2017-től az iskolakezdési
támogatást a munkáltató már nem béren kívüli juttatás, hanem egyes
meghatározott juttatás körében adhat a munkavállalójának.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁRVEREZI A NAV GYŐZIKE BÚTORAIT,ÖN IS LICITÁLHAT!MUTATJUK MIT MENNYIÉRT KÍNÁLNAK.

Hirdetés

A NAV árverezi Győzike bútorait,és luxuscikkeit,hamarosan. Adótartozás miatt kerültek lefoglalásra a luxuscikkek, 38 millió követel a NAV .Nemzeti Adó- és Vámhivatal ONLINE FELÜLETÉN BÁRKI LICITÁLHAT.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal viszi a a méregdrága jakuzzit, az ülőgarnitúrát, de még a konyhabútort is. A információja szerint a NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának folyószámla-kezelési és végrehajtási igazgatóhelyettese ingóárverést tűzött ki Győzike ellen, ugyanis adóssága miatt elindult a végrehajtás.

Január 1-től nagy változás jön az adózásban,lesz olyan, aki jól jár, és olyan is, aki nem.

Hirdetés

Jó lesz résen lenni, hiszen jövő január 1-től változik az adóigazgatás eljárási rendje. Lesz olyan, aki jól jár, és olyan is, aki nem. Ugyanakkor a cél az egyszerűsítés és a kockázatok csökkentése. Például az újonnan alakuló vállalkozások közül azok, amelyek cégvezetésében, tulajdonosi körében olyan személyt találnak, aki korábban olyan cégben volt képviseletre jogosult, vagy tulajdonos, amely egymillió forintot meghaladó adótartozással szűnt meg, adófizetési biztosíték fizetésére lesznek kötelesek.

Most már szinte biztos, hogy jövő év elejétől változik – a rendszerváltást követően kialakult – adóigazgatás eljárási rendje. Legalább is, ami az egyes eljárási előírások szabályozási rendjét illeti – emeli ki Fekete Zoltán Titusz, az RSM Hungary adómenedzsere. Kifejtette: a vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentése, az adóhatóságok szolgáltató jellegének erősítése, a több évtizedes tapasztalatok, a társadalmi-jogszabályi környezet átalakulása mind-mind azt vetítette előre, hogy a gyakorlatilag 1991-től alkalmazott, többször átalakított, kiegészített, az újabb és újabb kihívásokhoz igazított eljárási rend megérett a modernizálásra. Leginkább pedig az egyszerűsítésre, mivel ma az adóigazgatási előírások betartása komoly szakmai felkészülést igényel, és gyakran maguk az adózással foglalkozó szakemberek is elvesznek a részletszabályok rengetegében.

Már a tavalyi évre ígért új eljárási törvény első szövegtervezetére sokat kellett várni. Most, hogy ismertté vált a szabályozás új koncepciója, látszik, hogy az év végig rengeteg munka vár ránk annak érdekében, hogy 2018. január 1-től ne csak új, hanem valóban egyszerűbb, legalább is átláthatóbb szabályok lépjenek életbe.

Adóigazgatási eljárás – egyszerűbb is lesz, meg nem is

A megismert koncepció alapján – fejtette ki Fekete Zoltán Titusz – az adóigazgatás általános eljárási szabályai két törvényben fognak megjelenni. Az Adóigazgatási rendtartás című törvénytervezet az általános eljárási szabályokat foglalja magában, melyek az adóhatósági eljárások egészére, különösen az ellenőrzésekre jellemzőek, míg az adózás rendjéről szóló új törvénytervezet az egyes adókötelezettségekhez, az egyes adóigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó speciális részletszabályokat összegzi.

Az elképzelések szerint 2018. január 1-től a Ket (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) helyébe lépő általános közigazgatási rendtartást az adóigazgatási eljárásokban már nem kell majd alkalmazni. Ez vitathatatlanul üdvözítő és az egyszerűsítést szolgáló lépés. Ezt a pozitív hatást lerontja, és az egyszerűsítési törekvésekkel teljesen ellentétesen hat, hogy ezzel párhuzamosan az adóigazgatási szabályok két törvénybe lesznek szétszedve.Mivel az egyes adóigazgatási eljárások, jogintézmények részletszabályai továbbra is az adózás rendjéről szóló törvényben maradnak, az egységes kódex koncepciója nem tud megvalósulni. Ahhoz ugyanis, hogy az egyes eljárási kérdések miértjére az alapvető válaszokat megkaphassuk, legalább két törvényt biztosan lapozgatni kell majd. Ez feleslegesen bonyolítja a helyzetet. Könnyen belátható: egy helyen keresni valamire a választ mégis csak könnyebb, mint több törvény rendelkezései között eligazodni.

Két törvény lesz, de vajon melyiké lesz az elsőbbség?

Az általános problémán túl a helyzetet tovább nehezíti, hogy jelenleg nem lehet eldönteni, hogy egymáshoz viszonyítva vajon az adóigazgatási rendtartás (Art) vagy az adóigazgatás rendje élvez elsőbbséget, jogi értelemben melyik az általános, illetve melyik a különös szabály. A két törvény egymáshoz való viszonya most még rendezetlen.

Íme, néhány részlet

Újonnan alakuló vállalkozások közül azok, amelyek cégvezetésében, tulajdonosi körében olyan személy található, aki korábban olyan cégben volt cégképviseletre jogosult, vagy tulajdonos, amely 1 millió forintot meghaladó adótartozással szűnt meg, adófizetési biztosíték fizetésére lesznek kötelesek. Az adóbiztosíték összege 12 hónapon keresztül fogja biztosítani, hogy amennyiben az érintett vállalkozás fizetési nehézségbe ütközne, az adóhatóság az adóbiztosítékból a hiányzó adókat automatikusan a megfelelő adószámlára átvezethesse. Természetesen a vállalkozásnak a 12 hónap alatt felhasznált adóbiztosíték összegét vissza kell majd fizetnie.Írja a Hiradó.hu

Pánikbeteg Gáspár Evelin,mióta nála is járt a NAV

Hirdetés

Gáspár Győzike Navos ügye nagyon megviselte a családot,nem is csoda mert több mint 200 milliót vettek bűnügyi zár alá..Most Evelin beszélt a történtekről.A hatóság emberei Gáspár Evelinnél is jártak,pesti lakásában akit nagyon megviselt a házkutatás.Egyszer csengettek, majd szinte rám törték az ajtót. Akkor még velem volt a kutyám, aki engem védett, ezért elzárták. Ordibáltak velem, faggattak, azt sem tudtam, mit mondjak, teljesen váratlanul ért. Kár, hogy nem vettem fel, megmutattam volna az embereknek, hogy milyen kegyetlen tud lenni egy ilyen intézkedés. Átkutattak mindent, majd otthagytak. Ezt 23 évesen megélni pokoli érzés, még most sem sikerült teljesen feldolgoznom. Pánikbeteg lettem, a kutyámnak ugyancsak voltak rohamai, amiket a mai napig nem hevert ki. Ekkor jött az életembe egy ember, akiről nem szeretnék többet elmondani, de ő ott volt mellettem, amikor a legjobban szükségem volt rá. Ahogy édesanyámtól, úgy tőlem is elfordultak a környezetemben élők, mert ciki volt nekik egy ilyen ügybe keveredett emberrel együtt lógni. Sajnos nemcsak a haverok, a családban is akadt, akivel már nem tartjuk a kapcsolatot, ami még rosszabbul érintett. Barátaim eddig sem voltak, eléggé antiszociális vagyok”

Mindenre képes a NAV hogy büntetni tudjon.Szeretném, ha erről tudnátok! Osszátok kérlek!

Hirdetés
Számtalan esetben használ a  NAV olyan módszereket amitől az ember esze megáll. Kiskorúakat von be ,csalinak csak hogy büntetni tudjon trafikosokat,kislány árult a limonádét azt is büntették,persze a szüleit ,és még sorolhatnánk.Most egy Szegedi kisállatkisállat eledelt árusító bolt tulajdonosa tette közzé a történetét a facebookon
 Sziasztok. Szeretném elmesélni, hogy mi történt velem a héten. Pedig milyen szép őszi hétnek indult..  Azért osztom meg történetem veletek, hogy tanuljatok esetemből. Ezúton kérek minden boltost, minden embert, legyenek óvatosak, vagy úgy járnak mint én:

Én szegeden egy kisállat eledelt árusító boltot üzemeltetek és egyben ott is dolgozok. Egy teljesen átlagos napnak indult. Ám kettő perccel zárás előtt (tehát már már záráskor) belépett egy hölgy hozzám. A pénztárgépet már kikapcsoltam, a hölgy azonban kedvesen azt mondta, csak egy macskaeledelt szeretne kérni gyorsan, semmi mást. Mondtam neki, hogy már zárva vagyok. Ám addig kérlelt kedvesen, hogy megenyhültem és adtam neki egy 150 forintos tasakot. Nem kellett volna..! (ám számlát a nagy sietségben elfelejtettem adni neki) A macskaeledel vásárlóról ugyanis kiderült, hogy a NAV munkatársa. Ezt kb már azonnal közölte, mikor látta, hogy a számlaadás elmaradt. Majd vette elő a hatósági igazolványát és a papírokat. Mondta, idézem: “A bolt a nyitvatartási idő utáni kiszolgálás és a számlaadás elmaradása miatt is büntetést kap” – Köpni nyelni nem tudtam hirtelen, ilyen aljas módszerrel nem találkoztam még a majd 10 éves boltos pályafutásom alatt!! Hisz én mindig adok számlát, most is csak azért maradt el, mert már jóformán zárva voltam, a kassza is és a nagy sietségben a hölgy kedves kérlelésére jót akarván “figyelmetlen voltam” – bár én inkább emberségesnek hívnám…

 A “halmazati” büntetés,  tehát a nyitvatartási idő utáni kiszolgálás és a számlaadás elmaradása együttesen 150 ezer forintomba került..! Gyakorlatilag majdnem egy hónapos bevételemet kell most kifizetnem erre az aljas és megtévesztő módon adott bírságra. Egyedüli anyaként ez nekem hatalmas érvágás most. Nem igen szoktam facebookon közzé tenni semmit, de ezt most nem tudom és nem is akarom elhallgatni. Mindenkit kérek szépen, legyen óvatos aki hasonló munkakörben dolgozik, sose lehet tudni mikor látogatnak meg titeket ezek a nem is tudom minek nevezzem..”próbavásárló ellenőrök”. Ismét hatalmasat csalódtam a rendszerben, az “országban” Aki teheti, arra kérném OSSZA MEG EZT, úgy gondolom jobb, ha erről mindenki tud… 
Köszönöm ha elolvastátok.”
Frissítés!: Rengetegen írtak nekem az üggyel kapcsolatban, amit köszönök! De utólag is elnézést kérek, a nagy felháborodásomban tévesen írtam le egy nem elhanyagolható információt, az ellenőr nem egyedül volt, és miután látta, hogy nem adtam számlát, a hatósági igazolványa és a papírmunka előkészítése alatt behívta a másik társát tanúnak. Ez kimaradt írásomból, hisz nagyon zaklatott voltam/vagyok.
Tolnai Zita. Szeged

Berki elképesztő üzenetet kapott a NAV-tól!

Hirdetés

Berki Krisztián évek óta előkelő helyen áll a NAV adósok listáján.A NAV egyik munkatársa elképesztő üzenettel kereste meg celebüket,amit természetesen a közösségi oldalára ki is posztol!Elképesztő..:)Vajon a férfi jól átgondolta ezt az üzenetet?Természetesen van az a pénz amiért berki mindenre kapható!

Szorul a hurok Farkas Flórián körül:Lecsapott a NAV a Roma Önkormányzat kamu irodáira (+videó!)

Hirdetés

Házkutatást tartanak az adónyomozók az Országos Roma Önkormányzat mind a 34 megyei irodájában, amelyeknek többsége a képviselők saját lakásán működött bezárásukig – számol be a RomNet.

Az ORÖ Roma Nemzetiségi Kulturális és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózatán keresztül fejenként havi 450 ezer forintot juttatnak irodafenntartás, és havi 200 ezer forint megbízási díjat mentori fizetés címén azokhoz a képviselőkhöz és családtagjaikhoz, illetve segítőikhez, akik támogatták Farkas Flóriánt, illetve elősegítették, hogy Hegedüs Istvánt elmozdítsák elnöki székéből.

Az irodákat úgy hozták létre, hogy azok csak a Farkas Flóriánt és Balogh Jánost támogató képviselők lakhelyén alakulhattak meg.

Beszámolók szerint egy február végi zártkörű egyeztetésen Farkas Flórián munkatársai azt mondták, hogy március elején minden képviselő megkapja bérszámfejtés után a „fizetését”, és gondoskodnak arról is, hogy az akkor még csődhelyzet előtt állt ORÖ a Módszertani központján keresztül zökkenőmentesen fizethesse a lojális képviselőket.

Ez után többen feljelentést tettek költségvetési csalás és tartozás fedezetének elvonása gyanújával, az ORÖ jelenlegi és korábbi képviselőit, több mint 150 embert tanúként is kihallgattak. Az adónyomozók a több száz millió forint értékű gyanús szerződéseket és számlákat 2015 októberben éppen az ORÖ közgyűlésének ideje alatt foglalták le a szervezet Dohány utcai székházából.

A HírTV videója:


.

Oszd meg cikkünket, hogy másokhoz is eljusson!